image
iStock

Klimaatverandering na corona: hoe we de aarde moeten beschermen

Met Tourism Declares a Climate Emergency roept activisit Jeremy Smith de klimaattoestand uit. Met het initiatief probeert hij reis­organisaties zover te krijgen om een verklaring af te leggen, waarin ze publiekelijk beloven aan bepaalde klimaatdoelen te zullen voldoen. Maar Smith doet ook een beroep op ons als reizigers.

Aan voorspellingen waag ik me liever niet. Zeker niet na zo’n bewogen jaar als 2020. Ik kan alleen maar uit­ spreken hoe ik hóóp dat het toerisme eruit gaat zien. Aan het begin van 2020, tijdens de eerste lockdown, werd het woord ‘solidariteit’ in de reissector vaak in de mond genomen. Hotels werden getransformeerd tot ziekenhuizen en reisorganisaties verlegden hun aandacht naar het ondersteunen van de lokale bevolking. Hoewel deze veranderingen uit noodzaak werden geboren – er waren immers geen toeristen – dragen ze ook bij aan een broodnodige omwenteling, naar een vorm van toerisme die beter is afgestemd op het welzijn en de wensen van de lokale bevolking en het klimaat.

Voortekenen

Sommige reisorganisaties schrappen binnenlandse vluchten uit hun internationale reisprogramma’s en benadrukken de schoonheid van slow travel en de unieke reiservaringen die dat met zich meebrengt. In Europa worden internationale nachttreinverbindingen (opnieuw) geopend. Over een paar jaar is het mogelijk om het continent al slapend over te steken. Er wordt geëxperimenteerd met CO2­-labels voor reizen en er zijn bedrijven die hun compensatie herzien, zodat het onder­ deel wordt van hun algehele footprint en klimaatacties daadwerkelijk worden ontplooid in de gebieden waarin ze actief zijn. Een enkeling biedt zijn werknemers zelfs extra vakantiedagen aan. Die vakantie­ dagen zijn specifiek bedoeld om een auto­, bus­ of treinreis te stimuleren en de extra reistijd te dekken. Ten slotte wordt er nagedacht over een belonings­systeem voor gasten die zuinig omgaan met de elektriciteit in hotels. Reisorganisaties vinden het steeds belangrijker om hun duurzaamheids­principes op een heldere manier te communiceren. Daardoor komen steeds meer ideeën in de openbaarheid. En elk idee dat aanslaat, zet weer een volgend idee in gang. Kijk bijvoorbeeld naar slow travel. Het begon met een concept, en dat concept wordt nu ondersteund door betere treinver­bindingen, op de markt gebracht onder vermelding van realistische CO2-­labels en benut door werknemers die de langere treinreis mogen compenseren met een extra vakantiedag.

 

Jeremy Smith Tourism Declares a Climate EmergencyDe reisbranche erkent dat reizen na corona niet business as usual zal zijn en dat er behoefte is aan grootschalige veranderingen


Regenerative tourism

Sinds het einde van 2020 staat de discussie in het teken van eventuele vervolgstappen – wat nu? Een van de concepten die daarin naar voren kwamen is regenerative tourism. In deze dynamische vorm van toerisme draait het, simpel gezegd, om herstel en vernieuwing. Hoe dit in de praktijk gaat uitpakken weet ik niet. Maar het concept regeneratie (herstel) geeft in ieder geval aan dat het besef is binnen­ gedrongen; de reisbranche erkent dat reizen na corona niet business as usual zal zijn en dat er behoefte is aan grootschalige veranderingen. Ik zie de toekomst dan ook hoopvol tegemoet. Mits de veranderingen die op komst zijn in elkaar over zullen vloeien, en gestoeld zullen zijn op een hernieuwde connectie met de lokale bevolking en de natuur.


Samenwerken aan een gezonder klimaat

De laatste maanden ben ik druk bezig geweest met het uitbreiden van Tourism Declares a Climate Emergency. Om me heen heb ik gemerkt dat de reisindustrie zich solidair opstelt en dat er meer dan genoeg mogelijk­ heden zijn voor regeneratie. Ondanks alle uitdagingen die 2020 met zich meebracht, hebben al 140 reis­organisaties, in alle soorten en maten, een klimaat­ verklaring ondertekend. Visit Scotland is het eerste nationale toeristenbestuur dat meedoet.

Hun verklaring is extra significant omdat het land in 2021 de klimaatconferentie COP26 organiseert. Ook Green Key en Blue Flag hebben zich aangesloten. Dit zijn instellingen die internationale keurmerken uitreiken aan duurzame bedrijven. Andere onder­ tekenaars zijn touroperators van over de hele wereld, hoteliers, reisconsultants, mediabedrijven en meer. Recentelijk hebben we een communityplatform gelanceerd. Dit online platform is een digitale ruimte waar reisprofessionals, die werkzaam zijn bij de ondertekenaars van de klimaatverklaring, bijeen kunnen komen om ideeën te delen, uitdagingen te bespreken en na te denken over de toekomst van de reisindustrie. De signalen zijn positief; het aantal communityleden groeit met de week.

Meer weten? Kijk op de website van Tourism Declares a Climate Emergency.