Vancouver Island

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Zeeotter in het kelp

Vancouver Island,
Canada


Tijdens een tochtje met een zodiac op zee bij Tofino spotten we, midden op zee, een familie zeeotter, drijvend in het kelp. Kelp is een zeewier soort, waar de zeeotter houvast aan heeft, bijvoorbeeld als ze op zee willen uitrusten. Het was prachtig hier even met de boot stil te dobberen en de vrolijk spartelende, relaxende en zo aaibare familie gade te slaan. Sowieso is Vancouver Island een geweldige plek om veel wildlife te spotten.

Op Wikipedia lees je meer over het interessante ecosysteem waar kelp een belanrijk onderdeel van uitmaakt:

Het gevoelige ecosysteem van onderzeese wouden wordt op veel manieren bedreigd.

Vervuild zoetwater uit rivieren brengt pesticiden, onkruidverdelgers en andere chemicaliën de zee en dus de kelpwouden in. Daardoor wordt het ecologisch evenwicht verstoord hetgeen de soortenrijkdom en uiteindelijk het hele ecosysteem bedreigt.
Zee-egels voeden zich met dit afvalwater hetgeen vooral in de Grote Oceaan leidt tot een grote toename van deze planten etende dieren. Verder ontstaat door overbevissing en de bedreiging van rovers zoals zeeotters en kabeljauw een gebrek aan natuurlijke vijanden van de zee-egels (alsook aaseters zoals zeekomkommers en slangsterren). Dit vormt een ernstige bedreiging voor het kelpwoud, omdat dit zich onder andere na stormschade alleen herstellen kan wanneer de dode begroeiing bijtijds opgeruimd wordt.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kelpwoud