Geervannesmeed

'1117920' door Geervannesmeed '1117920' door Geervannesmeed

MexicoOaxaca

MexicoOaxaca

Monte Albán

Geervannesmeed

Het tempel-complex “Monte Albán” is de grootste oud Zapoteekse stad. Je hebt er een geweldig uitzicht over de vallei en Oaxaca. Het ruïnecomplex ligt zo'n 20 km ten zuidwesten van Oaxaca en bevindt zich 400 meter boven de valei van Oaxaca. Het ligt op een kunstmatig afgeplatte berg. De Zapoteken bouwden er tevens een fort om zich te verdedigen tegen de Azteken. Hoe het oorspronkelijk heette is niet bekend, maar uit hiërogliefen bij opgegraven gebouwen is afgeleid dat de stad waarschijnlijk Danipaguache, "Heilige Berg", werd genoemd. Monte Albán is de naam die de Spanjaarden er aan gaven. Het betekent "witte berg". Het ruïnecomplex staat samen met het centrum van de stad op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

'1117849' door Geervannesmeed '1117849' door Geervannesmeed

Mexico

Mexico

Taxco

Geervannesmeed

Taxco, een oud koloniaal mijnstadje en dé zilverstad van Mexico, is de moeite waard om te bezoeken, hoewel ik één dag wel voldoende vond. De oude, tegen een berg aangebouwde “zilverstad” is een juweeltje op het gebied van Spaans koloniale architectuur. Door de zilvervondsten is de stad eigenlijk één groot openluchtmuseum van rijk versierde barokke kerken, gebouwen en pittoreske pleinen. Smalle straatjes met kinderkopjes slingeren tussen witte huizen met rode dakpannen, herbergen, talloze zilverwinkeltjes en winkeltjes met Mexicaans aardewerk steil omhoog en komen uit op de pittoreske zocalo. Vanaf het balkon van ons hotel hadden we een mooi uitzicht op de stad met boven alles uitstekend de in het centrum gelegen kathedraal Santa Prisca, die de Franse avonturier José de la Borda heeft laten bouwen, als dank aan God voor het vinden van één van de grootste zilveraders in Taxco.

'1117805' door Geervannesmeed '1117805' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Zebrarups

Geervannesmeed

Bij de vorige foto vertelde ik dat het eten van het Jacobskruiskruid voor veel dieren op een ramp kan uitlopen en dat ze er aan dood kunnen gaan. Zelfs dieren als een rund en een paard moeten er soms aan geloven. Toch zijn er dieren die er wel pap van lusten. Een van die dieren is de rups van de Sint Jacobsvlinder. Een nachtvlindertje waarvan het voortbestaan zelfs afhankelijk is van deze plant. We noemen zo’n plant een waardplant. Vandaar ook die naam. De rups van deze vlinder, die vanwege zijn uiterlijk Zebrarups wordt genoemd, heeft het Jacobskruiskruid namelijk nodig als voedselbron. Nou vraag je je natuurlijk af, waarom die rups dat sterke vergif wel kan verdragen? Daar heeft de natuur een schitterende oplossing voor. Als de rups van de plant eet, komt het gif namelijk niet in zijn spijsverteringskanaal terecht, maar wordt door de huid opgenomen. Aangezien de huid van een rups niet meegroeit tijdens de groei, moet hij een aantal keren een groter “jasje” aan doen. Dat doet hij door te vervellen; door de oude huid dus af te werpen en een nieuwe huid te krijgen. Door het afwerpen van zijn velletje raakt ie meteen ook het dodelijke gif kwijt. En zeg nu maar eens dat de natuur niet schitterend in elkaar zit…………

'1117760' door Geervannesmeed '1117760' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Jacobskruiskruid

Geervannesmeed

De natuurgebieden kleuren op dit moment prachtig geel van het bloeiende Jacobskruiskruid. Voor de veeboeren is het echter een gruwel, want deze plant is zwaar giftig. Ze doen er dan ook alles aan om deze plant uit hun weilanden te houden. Alle delen van de plant zijn giftig voor mensen en de meeste zoogdieren. In de bloemen komt twee keer zoveel gif voor als in de bladeren. De gevolgen van het eten van deze plant in grotere hoeveelheden zijn dan ook vaak desastreus; de dieren kunnen een koliek krijgen en de lever wordt onherstelbaar aangetast. Ze worden meestal pas na maanden of zelfs pas na jaren ziek, omdat het gif zich langzaam in de lever ophoopt. Voor vergiftiging door Jacobskruiskruid is geen geneesmiddel. Dieren voelen feilloos aan dat ze de plant moeten mijden. Dat heeft te maken met geur en smaak. Probleem is als de plant in het hooi terecht komt, want bij droging verdwijnt die reuk en de bittere smaak en dan vreten de beesten het wel. In de vrije natuur speelt dat probleem gelukkig niet. Hoewel Jacobskruiskruid giftig is voor veel dieren, is het namelijk belangrijk voor zo'n 150 bestuivende insectensoorten. Bijen, vlinders en zweefvliegen komen er op af vanwege de nectar en het stuifmeel. Het Jakobskruiskruid bestrijden door de plant uit te roeien is dus (losstaand van de praktische onmogelijkheid om dit te bereiken), onwenselijk.

'1117724' door Geervannesmeed '1117724' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Bronstgedrag

Geervannesmeed

Leuk om eens te zien hoe de imposante taurossen in het Kempen~Broekgebied zich tijdens de bronst uitsloven. De hormonen gieren door hun lijven en om hun opwinding te koelen en door machogedrag de anderen proberen te imponeren, woelen ze met hun kop en horens in de grond, schrapen met hun poten over de grond en gooien het vrijgekomen zand omhoog en over hun rug. Zo van “kijk eens hoe sterk ik ben”….. Daar dat gewoel en geschraap ontstaan de zogenaamde stierenkuilen. Daarbij maken ze geluid dat niets met het bekende geloei van koeien te maken heeft, maar daarom maar bronstgeloei wordt genoemd.

'1117694' door Geervannesmeed '1117694' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Stierenkuil

Geervannesmeed

In het grensoverschrijdende Kempen~Broek kom je in enkele natuurgebieden taurossen tegen; oude imposante runderrassen uit met name Spanje, Italië en Portugal, waarmee men het oerrund probeert terug te fokken. Ze zouden, zo wordt beweerd, door hun graasgedrag voor diversiteit in de vegetatie zorgen. Ik heb daar echter mijn twijfels over. Zeker als er overbegrazing is, want dan vreten ze alles weg wat ze maar tegen komen, zodat kwetsbare planten vaak niet de kans krijgen om tot groei en bloei te komen en dus uit het landschap verdwijnen. De stierenkuilen die je er aantreft, zijn echter een uitzondering en kunnen belangrijk zijn voor met name pioniersplanten, graafwespen, zandbijtjes en andere insecten zoals zandloopkevers en de blauwvleugelsprinkhaan. Zo’n stierenkuil is een fenomeen dat je alleen bij natuurlijke sociale kuddes vindt. Die kuddes zijn eeuwenlang weggeweest in de Nederlandse natuur, maar zien we nu met de komst van de taurossen weer terug. Een sociale kudde is samengesteld uit (oude) koeien, kalfjes, jonge dieren en meerdere stieren en zorgt altijd voor verrassende gebeurtenissen. Zo worden bijvoorbeeld tijdens de runderbronst de rangordes bepaald tussen de stieren. Dat zien we nu in juli gebeuren. Om elkaar te imponeren woelen de stieren met hun kop en horens in de grond en schrapen met hun poten om grond over hun rug te gooien. Daardoor ontstaan de zogenaamde stierenkuilen. Dit stierengedrag is een spectaculair gezicht en ziet er dreigend uit, maar het gedrag is puur op elkaar gericht en niet op mensen. Uiteraard doe je er echter goed aan om dit op gepaste afstand te aanschouwen.

'1117629' door Geervannesmeed '1117629' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Phegeavlinder

Geervannesmeed

De Phegeavlinder fladdert momenteel weer rond in Noord- en Midden-Limburg en het aangrenzende zuidoosten van Noord-Brabant. In de rest van ons land wordt hij (met uitzondering van de omgeving van Bergen op Zoom) niet of slechts zelden waargenomen. Ook in Vlaanderen is de verspreiding beperkt. Men vraagt zich nog steeds af wat daarvan de reden is. Dat deze bijzondere verschijning zo onbeholpen vliegt is "dankzij" dat plompe achterlijf. Op dat achterlijf loopt een opvallende oranje-gele band. Op het borststuk zit een vlek in dezelfde felle kleur. Hij mag dan op het eerste oog zwart lijken, als het licht er goed op valt zoals hier, zie je dat ie blauw is. Vanwege de witte vlekken op zijn vleugels wordt hij ook wel melkdrupje genoemd. De uiteinden van zijn voelsprieten zijn wit, maar hebben geen “knopje”. Daardoor weet je dat het een nachtvlinder is. Alleen dagvlinders hebben namelijk knopjes aan hun voelsprieten. Omdat hij echter ook overdag actief is, noemen ze hem een dagactieve nachtvlinder. Hij houdt zich het liefste op langs bosranden, op open plekken in het bos en op zonnige bospaden. Natuurgebieden waar de overgang tussen bos en bloemrijk grasland, tussen bos en heide of zand geleidelijk verloopt zijn ook een ideaal leefgebied.

'1117576' door Geervannesmeed '1117576' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Grote goudhaan

Geervannesmeed

Bij de vorige foto van de Kielspriet reageerde Elleke dat die wel wat weg had van de Thaise Juweelkever. Deze overwegend groen gekleurde kevers zijn door Jan Fabre verwerkt in het keverplafond van de Spiegelzaal in het koninklijk paleis te Brussel. Die Juweelkever doet me eerder denken aan deze Grote goudhaan. Goudhaantjes zijn mooie glanzende kevertjes, die je meestal op specifieke planten (hun waardplanten) vindt en daar ook naar genoemd worden. Ik denk dan aan bijvoorbeeld de Muntgoudhaan en de Hennepnetelgoudhaan. Hoe anders is dat bij de Grote goudhaan. Die vind je namelijk op lipbloemen of composieten zoals boerenwormkruid. Waarom hij Groot wordt genoemd is me niet duidelijk, want het kevertje is minder dan 10 mm. groot. Het meest opvallende zijn de mooie iriserende groen - gouden dekschilden. Vooral als de zon er op schijnt is dat prachtig om te zien. Felle, glinsterende kleuren als camouflage lijkt niet logisch, maar toch ontdekten biologen dat de goudkevers er op deze manier gebruik van schijnen te maken! Niet-iriserende kevers blijken inderdaad vaker het slachtoffer te worden van vogels die op zoek zijn naar een maaltijd dan de iriserende kevers.

'1117548' door Geervannesmeed '1117548' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Veelkleurige...kielsp

Geervannesmeed

Deze mooie kever is een loopkever, die bij het geslacht van de kielsprieten hoort. Als je hem op zijn rug weet te leggen, zie je waarom hij kielspriet wordt genoemd. Je ziet dan namelijk een opstaande rand (de kiel) tussen de poten. Vergelijkbaar met de plank midden onder de boot, die bedoeld is om hem stabiel te houden. Er zijn meerdere soorten, dus ik ben niet zeker of het de juiste naam is. Het kan net zo goed de Heidekielspriet zijn of de Koperen kielspriet, hoewel de laatste op kleigrond wordt gevonden. De andere 2 vind je op zandgrond en heide. Het is een niet zo mobiele soort. Versnippering en het “dichtgroeien” van de vegetatie vormen dan ook bedreigingen voor deze loopkever. Het is een ca 20 mm grote kever met een rugschild met smalle nerven, die een koperen, groene of violette weerschijn heeft. In het felle zonlicht lijkt het net een koper-gouden kever. Deze keversoort eet zowel plantaardig materiaal als dierlijk voedsel zoals insectenlarven en soms zelfs spinnen. Deze predator is dan ook belangrijk als bestrijder van schadelijke luizen. Altijd beter dan insecticiden, dus we moeten er zuinig op zijn.

'1117456' door Geervannesmeed '1117456' door Geervannesmeed

MexicoMexico City

MexicoMexico City

El cultivo de maíz

Geervannesmeed

Geen foto van een creatie met de spuitbus deze keer, maar van een mural; een schildering op de muur met de traditionele schildersbenodigdheden, de borstel dus. Diego Rivera schilderde in de periode 1926 tot 1945 in het Palacio National in Mexico City bijna 300 vierkante meter muurschilderingen op de muren bij de trap en op de tweede verdieping. Hierop zien we de geschiedenis van Mexico door de eeuwen heen. Ze zijn gemaakt in fresco. Dit is een schildering die met behulp van de techniek van Italiaanse renaissanceschilders met verf direct op natte kalk is aangebracht. De grootste en bekendste zijn de 3 fresco's in het enorme trappenhuis, waarvan er twee zeer bewogen en zelfs bloederig zijn. Op de tweede verdieping zijn nog 6 andere grote muurschilderingen en wat kleinere werken te zien. Ze laten het typisch Azteekse Mexico zien met scènes uit het dagelijks leven in de traditionele samenleving zoals jagen, ambachten en constructies. Op dit detail zien we Azteekse vrouwen die maïs malen en tortilla's maken. Opvallend hieraan vind ik dat de jonge vrouwen met blote borsten worden afgebeeld, terwijl oudere vrouwen gekleed zijn.

'1117370' door Geervannesmeed '1117370' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Nasher70

Geervannesmeed

Op een van de vorige foto’s liet ik je een stukje zien van de creatie van streetartkunstenaar Werner Zwakhalen, alias Nasher70, op de ongeveer 25 meter lange zijwand van een brug over de Zuid-Willemsvaart. Hier zien we hem bezig met de klus waar heel wat tijd mee gemoeid is geweest. Zoals je kunt zien gebruikt hij geen hulplijntjes zoals je dat vaak bij anderen ziet, maar laat hij zijn fantasie de vrije loop. Werner Zwakhalen, die geboren is in Sittard, is begonnen met streetart in de jaren ’80 en inmiddels vijftig. Het is een van de grote jongens wiens werk van illegaal en pionieren is uitgegroeid tot gerenommeerde kunst waar gemeentes, bedrijven, musea en wereldberoemde galeries nu ook dikke knaken voor neertellen. In meer dan 30 jaar ontwikkelde deze graffitikunstenaar zijn eigen unieke stijl en werkte aan talloze projecten over de hele wereld.

'1117340' door Geervannesmeed '1117340' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Gaai

Geervannesmeed

De Vlaamse gaai wordt tegenwoordig gewoon Gaai genoemd. Waarschijnlijk is de Franse naam "Gai flammant", dat een verwijzing is naar de vlammende kleuren van zijn verenkleed, ooit verkeerd geïnterpreteerd. Hij heeft ook een deftige Latijnse naam: Garrulus Glandarius. Garrulus betekent "kletskous of luidruchtige" en Glandarius verwijst naar de eikels die hij in het najaar verzamelt. Ik heb me altijd al afgevraagd waarom er voorheen het woordje Vlaamse voor stond. Misschien was Hollandse gaai beter geweest (-;)....... De Gaai is familie van de ekster en wordt ook wel Schreeuwekster genoemd. Het is inderdaad een echte kabaalmaker. Ondanks dat, is het een schuwe bosvogel die zich niet zo gauw laat zien. Hij laat zich wel als eerste horen met zijn luide geschreeuw als iemand in de buurt komt, die wel eens een bedreiging zou kunnen zijn. Hij heeft zo een alarmfunctie voor de andere dieren en wordt daarom ook wel de politieman van het bos genoemd. Hij eet zo’n beetje alles wat hij voor zijn snavel krijgt, zowel plantaardig als dierlijk: zaden, nootjes en vruchten, insecten, wormen en spinnen. Zelfs eitjes en jonge kleine vogels staan op zijn menu. Deze jonge gaai, die nog geen weet heeft van de "boze mensenwereld", is nog niet zo schuw en laat zich uitgebreid fotograferen terwijl hij zich tegoed doet aan een pruim die hij onder de boom gevonden heeft.

'1117286' door Geervannesmeed '1117286' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Nash faces emotions

Geervannesmeed

In Weert zijn viaducten en bruggen een favoriete plek voor streetartkunstenaars. In 2016 en 2018 werden al enkele brugpilaren en viaducten voorzien van een kunstwerk. Het eindresultaat kon toen rekenen op veel waardering. Het project kreeg daarom een vervolg. Nu zijn bijna ook alle brugsteunen van de brug over de Zuid-Willemsvaart van prachtige creaties voorzien. De 49 jarige Werner “Nash70” Zwakhalen uit Sittard is een van de grote jongens waar werken van in heel Europa, Amerika en Rusland te vinden zijn. Hij werkt altijd alleen maar in opdracht van gemeenten, bedrijven of kunstfestivals. Het afgelopen jaar is hij druk bezig geweest met meerdere creaties in Weert, waar hij meewerkt aan project “Het Zuilen Kabinet”; een viaduct waar inmiddels al ongeveer 50 (inter)nationale kunstenaars vrij werk hebben gemaakt. Op de foto zie je een klein detail van zijn laatste creatie, waar hij lange tijd mee bezig is geweest. Het werk met als titel “Nash faces emotions” beslaat namelijk de hele, ruim 25 meter lange zijwand van het viaduct. Hij is begonnen met zijn naam en de titel in rood te spuiten en er omheen heeft hij ontelbare gezichten gespoten. Knap hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen, want alles gebeurde los uit het handje. Met de wit-zwarte gezichten vol verdriet, boosheid en jaloezie wil hij ons laten zien dat we ons vaak te blind staren op anderen, terwijl we zo rijk zijn in materiële en sociale zin. “We moeten onze zegeningen meer tellen” aldus Nash. Vergroot kun je de details beter zien.

'1117208' door Geervannesmeed '1117208' door Geervannesmeed

Frankrijk

Frankrijk

Dag van het sprookje

Geervannesmeed

Bijna elke dag is wel een dag van……………. Zo was het afgelopen vrijdag 3 juli "Plastic-tassen-loze-dag" en vandaag 8 juli is het "Wereldonthullingsdag". De meeste ken ik niet en vind ik ook de moeite van het onthouden niet waard, maar sommige vind ik wel aardig bedacht. Bijvoorbeeld gisteren, 7 juli (de zevende van de zevende dus), was het de “Dag van het Sprookje”. Deze dag, een initiatief van de Efteling, werd voor het eerst gehouden op 7-7-2007. Het verwijst naar het gebruik van het getal zeven in veel sprookjes. Denk bijvoorbeeld aan de zeven dwergen, de zevenmijlslaarzen de zeven geitjes en het dappere snijdertje dat 7 vliegen in één klap dood sloeg. Het getal 7 is het meest symbolische getal in de reeks van 1 tot en met 10. Het wordt als geluksgetal beschouwd. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het de som is van de "heilige" getallen 3 en 4. Voor mij aanleiding om, weliswaar één dag te laat, eens een foto van Disneyland Parijs te plaatsen. We gingen er 5 jaar geleden met de kinderen en kleinkinderen naar toe vanwege ons 40 jarig huwelijk. Toch een geluksmoment, dat we niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan en zeker voor de kleinkinderen werd het een moment dat ze niet gauw zullen vergeten

'1117152' door Geervannesmeed '1117152' door Geervannesmeed

ThailandChang Wat Surat Thani

ThailandChang Wat Surat Thani

Kanoën op de Sok

Geervannesmeed

Khao Sok in Changwat Surat Thani is genoemd naar de Sok rivier die hier stroomt. Deze rivier is een perfecte manier voor een ontspannende tocht door de jungle. Je kunt kiezen voor een tubbing tour; heerlijk met de stroming meedobberen in een grote binnenband, maar de populairste en meest ontspannen manier is toch wel de kajak of kano. Zo’n kanotocht voelt een beetje decadent aan; je zit in een opblaasbare kano en iemand anders peddelt je in een rustig tempo de rivier over, maar omdat je alleen maar hoeft te zitten heb je wel alle tijd om om je heen te kijken en foto’s te schieten of te filmen. Genieten is het in elk geval ! Je komt onderweg de mooiste natuur tegen en met wat geluk spot je zomaar een slang, aap of kleurrijke vogel. Naast de dieren, zie je ook de prachtige met groen bedekte kalksteen kliffen en de weelderige jungle van dichtbij. De kanoër is een lokale dorpsbewoner die de omgeving en rivier op z’n duimpje kent en zo een centje kan verdienen aan de toerist. Na afloop word je met een busje weer naar je hotel of hostel gebracht.

'1117118' door Geervannesmeed '1117118' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Zwarttip smalboktor

Geervannesmeed

De Zwarttip smalboktor is een middelgrote (10 -15 mm) boktor, die opvalt door zijn geel/bruine kleur met een zwarte stip (vlek) aan de achterkant van de dekschilden. De kop, halsschild, poten en sprieten zijn zwart. Hij verschilt van de meeste andere overeenkomstig gekleurde boktorren door de gehéél zwarte poten en de overwegend gele (in tegenstelling tot zwarte) beharing op de dekschilden. Op de foto is dat niet zo goed te zien. Je treft deze kever meestal aan op schermbloemigen als fluitenkruid, peen en berenklauw. Deze zat echter op de witte bloempjes van het duizendblad.

'1117043' door Geervannesmeed '1117043' door Geervannesmeed

ThailandChang Wat Surat Thani

ThailandChang Wat Surat Thani

Cheow Lan- stuwmeer#2

Geervannesmeed

Khao Sok nationaal park is maar liefst 739 km2 groot. Behalve het grootste maagdelijke regenwoud in Zuid Thailand, ligt er ook het het Cheow Lan- stuwmeer met zijn vele zijtakken. Het 165 km2 grote meer dateert van 1987 en ontstond nadat de 94 m hoge Ratchaprapha dam ("licht van het koninkrijk") in de Khlong Saeng-rivier werd gebouwd. Dit stuwmeer is bedoeld voor het opwekken van hydro-elektrische energie. Met een longtailboot vaar je tussen gigantische bergen, die hoog boven het tot soms meer dan 100 meter diepe water uitsteken. Omdat men hier het land onder water heeft gezet, zie je overal om je heen heel bijzonder gevormde eilandjes en hoge kalkstenen kliffen.

'1117009' door Geervannesmeed '1117009' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Elzenhaantje

Geervannesmeed

Bladhaantjes zijn kleurige kevertjes. Dat geldt ook voor dit Elzenhaantje. Dit slechts 6 tot 7 mm lange kevertje heeft een blauwzwarte kleur met een mooie glans. Het kevertje overwintert in de bodem onder bladeren en afgestorven plantenresten en komt in de periode april- juni tevoorschijn. Als het vrouwtje na de bevruchting wel 900 oranje eitjes aan de onderkant van het elzenblad heeft afgezet, sterft ze. Binnen 2 weken komen uit de eitjes olijfgroene later zwart wordende larven tevoorschijn. Die lijken sterk op rupsjes met 2 rijen behaarde wratten. Na ca. drie weken (vanaf juli) verpoppen die zich onder afgestorven plantenresten en na 8 tot 11 dagen komt al weer de nieuwe generatie kevertjes tevoorschijn. Zowel het kevertje als de larve vreten gaten in het blad van els, populier en wilg, maar echt schadelijk zijn ze eigenlijk niet. Als de aantasting massaal is kunnen de bomen zeker in conditie achteruit gaan, maar ze zullen zelden hiervan afsterven.

'1116956' door Geervannesmeed '1116956' door Geervannesmeed

ThailandChang Wat Surat Thani

ThailandChang Wat Surat Thani

Drijvende rieten...hu

Geervannesmeed

Wij verbleven gedurende enkele dagen in het Khao Sok National Park in een eenvoudige cottage, maar tijdens de boottocht over het meer zagen we dat het nog eenvoudiger kon; een twintigtal op bamboe drijvende rieten hutjes zonder stromend water, geen toilet en met een matrasje op de grond. Maar wel in een schitterende omgeving. Toen ik dat zag, ging mijn hart sneller kloppen; daar zou ik willen zijn in plaats van de cottage waarin wij verbleven, maar mijn wederhelft was niet te overreden en voor de lieve vrede...... Opvallend was overigens dat slechts 1 huisje was bezet, dus er waren er meer die dachten als moeder de vrouw. Dit in tegenstelling tot enkele modernere, op tonnen drijvende houten huisjes iets verderop. Die waren wel redelijk bezet. De doorsnee toerist wil tegenwoordig toch minimaal stromend water. een bad en w.c.

'1116926' door Geervannesmeed '1116926' door Geervannesmeed

ThailandChang Wat Surat Thani

ThailandChang Wat Surat Thani

Cheow Lan- stuwmeer

Geervannesmeed

Khao Sok nationaal park is maar liefst 739 km2 groot. Behalve het grootste maagdelijke regenwoud in Zuid Thailand, ligt er ook het het Cheow Lan- stuwmeer met vele zijtakken. Het meer van 165 km2 dateert van 1987 en ontstond nadat de 94 m hoge Ratchaprapha dam ("licht van het koninkrijk") in de Khlong Saeng-rivier werd gebouwd. Dit stuwmeer is bedoeld voor het opwekken van hydro-elektrische energie. Met een longtailboot vaar je tussen gigantische bergen die hoog boven het tot soms meer dan 100 meter diepe water uitsteken. Omdat men hier het land onder water heeft gezet, zie je overal om je heen heel bijzonder gevormde kalkstenen eilandjes en tot wel 200 meter hoge kalkstenen kliffen. Wij verbleven gedurende enkele dagen in een eenvoudige cottage, maar tijdens de boottocht over het meer zagen we dat het nog eenvoudiger kon; op bamboe drijvende rieten hutjes zonder stromend water, geen toilet en met een matrasje op de grond. Opvallend was dat geen van deze huisjes was bezet, dit in tegenstelling tot enkele modernere, op tonnen drijvende houten huisjes. Die waren wel redelijk bezet. De toerist wil tegenwoordig toch liever meer luxe. Wat je op de foto ziet is dus zeer basic, maar in ruil daarvoor krijg je een fenomenale omgeving en een prachtige uitvalsbasis voor een trekking.

'1116881' door Geervannesmeed '1116881' door Geervannesmeed

ChinaJiangsu en Zhejiang

ChinaJiangsu en Zhejiang

Sun Yat-sen mausoleum

Geervannesmeed

Sun Yat-sen (1866-1925) wordt wel de Chinese Vader des Vaderlands genoemd. In 1911 wierp zijn Nationalistische beweging de corrupte Qing-dynastie omver en moest de laatste keizer op 5-jarige leeftijd troonsafstand doen. Op 1 januari 1912 vestigde de Kuomintang de eerste republikeinse regering te Nanking (het huidige Nanjing). Sun Yat-sen stierf in 1925 in Beijing. Zijn laatste wens was dat zijn asresten naar Nanjing moesten worden overgebracht. Daarom begon men daar in januari 1926 met de bouw van een mausoleum. Het bevindt zich aan de voet van de tweede piek van de berg “Zijin” (paarse berg ) en werd voltooid in het voorjaar van 1929. Op 1 juni 1929 werden zijn asresten overgebracht. Vanaf de toegangspoort loopt een laan met prachtige bomen omhoog naar de hoofdpoort, waarachter het “Stenen Tafelen Paviljoen” staat, een hoog gebouw met een blauw dak en een kolossale stenen tafel van graniet. Daarna ga je via een trap met 392 traptreden naar het eigenlijke Sun Yat-sen mausoleum (Zhōng shān líng).

'1116813' door Geervannesmeed '1116813' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Gewone oliekever

Geervannesmeed

Een Gewone oliekever is gemakkelijk te herkennen aan het glanzende, bolle, plompe en relatief enorme achterlijf en de opvallend korte dekschilden. Kop, halsschild en achterlijf zijn duidelijk van elkaar gescheiden. De naam dankt ie aan een zeer giftige, geurige, geelgroene, olieachtige vloeistof (cantharidine), die hij bij gevaar uit de pootgewrichten produceert. Er is ook een Blauwe oliekever, maar die is, zoals de naam al aangeeft, blauw van kleur. Het vrouwtje wordt ongeveer 3,5 centimeter lang, het mannetje blijft met ongeveer 1 cm, veel kleiner. Hier zie je het vrouwtje. Dat heeft namelijk draadvormige, nagenoeg rechte antennen, terwijl het mannetje een merkwaardige knik in de voelsprieten heeft.. Ze zijn van april tot juni te vinden op zandige hellingen, in de duinen en op dijken van klei. Voorwaarde is dat er een bepaalde soort zandbijtjes (sachembijen) aanwezig moet zijn. Zonder die solitaire bijensoort is het einde verhaal voor deze oliekever. De larve heeft deze bijtjes namelijk nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Het gaat dus niet met bijvoorbeeld honingbijen of andere bijtjes. Dat maakt de oliekever daarom ook zo kwetsbaar. Het vrouwtje legt na paring eitjes in kuiltjes in de grond. De zeer kleine larven klimmen instinctief op bloemen. Als een bijtje die bloem bezoekt, klampen ze zich met hun haak-achtige voorpootjes vast aan de haren van de bij en liften zo mee naar het nest. Eenmaal in het nest eet een larve de bijenlarve op en doodt eventueel meegekomen soortgenoten. Kort daarna vervelt hij in een pootloos made-achtig dier dat zich te goed doet aan de voorraad nectar en stuifmeel. De oliekever was vroeger niet zeldzaam, maar aangezien de zandbijtjes het steeds moeilijker hebben, geldt dat ook voor de oliekever. Hij is in Nederland zeer sterk in aantal achteruit gegaan en is (op een paar populaties na) al bijna verdwenen. Je treft hem nu nog aan langs de Lek, in de Biesbosch, in de omgeving van Roermond (M. Limburg) en op enkele Waddeneilanden. Bijzonder dus als je er een vindt. Ik vond deze in natuurgebied de Koningssteen in het Midden-Limburgse Thorn. Daar had ik al eerder de Blauwe oliekever gevonden.

'1116757' door Geervannesmeed '1116757' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Kleine IJzerenman

Geervannesmeed

Tijdens het warme weer van de afgelopen weer, was het goed toeven aan het water. Gewoon om lekker aan de kant in de schaduw te zitten en te genieten van al dat moois dat er te zien is. Als je je ogen goed de kost geeft, zul je versteld staan wat er allemaal te ontdekken is.

'1116715' door Geervannesmeed '1116715' door Geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Huismus

Geervannesmeed

De huismus, wie kent hem niet? Helaas gaat het niet zo goed met de huismus. Het is zelfs zo erg dat ze op de Rode Lijst van de Vogelbescherming is gezet. Hoewel de vogel in 2019 bij de tuinvogeltelling weer de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen was, moet je je niet blind staren op dat feit. Ten opzichte van 1980 is hun aantal namelijk gehalveerd en werd de vogel bij de telling slechts in de helft van de Nederlandse tuinen waargenomen, maar omdat hij in groepen leeft, wordt hij qua absolute aantallen het vaakst gezien. Oorzaak van deze drastische daling is zo goed als zeker het gebrek aan nestgelegenheid in de meeste nieuwe gebouwen. Ze worden het meest gezien bij oudere huizen, hokjes, schuren en stallen in een deels groene, liefst rommelige omgeving aan de stadsrand of op het platteland. Dakrenovaties en isolatie zijn hier blijkbaar minder aan de orde, zeker als het een schuur of stal betreft. Er moet natuurlijk in de directe omgeving genoeg voedsel voorhanden zijn voor de jongen (insecten en larven), maar wat zeker zo belangrijk is, zijn de zogenaamde winterslaapplaatsen; de jaarrond vaste verblijfplaatsen in het groen in de buurt van het nest, die voor bescherming zorgen. In de nesten wordt namelijk wel geslapen, maar alleen door de broedende vrouwtjes en de jongen die nog niet uitgevlogen zijn. Niet door de anderen. Deze foto heb ik kunnen maken voor onze caravan op de camping. Ik telde wel een zwerm van 30 vogels die de camping regelmatig bezochten. Hoewel de huismus voornamelijk zaden en insecten eet, is hij niet vies van wat broodkruimels. Daarmee kon ik ze dus lokken. Zeker als ze jonkies hebben is het wel prettig als ze ergens een gedekte tafel vinden, want die jongen zijn werkelijk onverzadigbaar. Bijzonder aan deze 3, die meerdere malen per dag een kijkje kwamen nemen, was dat het elke keer met pa mus was. Ma heb ik geen enkele keer gezien. Zou ze het te druk hebben, of misschien zijn overleden, zo vroeg ik me steeds af? Of is het voeren van de jongen een taak van het mannetje?

Community-updates

NEEM DEEL AAN DE COMMUNITY OP FACEBOOK

01-11-2022 Zoals jullie weten, gaat de community stoppen. Wil jij graag nog in contact blijven met de andere communityleden? Word dan lid van de speciale Facebookgroep, die wordt beheerd door communityleden!

UPDATE: COLUMBUS COMMUNITY GAAT STOPPEN


27-08-2022 Helaas hebben we moeten besluiten dat we de community niet voort gaan zetten. We leggen je graag uit waarom. Lees verder >

Onze wedstrijden

Bekijk onze winacties hier