Schotland

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Gretna Green

Schotland,
Groot-Brittannië


Gretna Green is nu een toeristische locatie op de grens tussen Engeland en Schotland. Leuk en gezellig dorp om te bezoeken. Tot en met de jaren '60 uit de vorige eeuw was het bekend als trouwlocatie voor jongeren die zonder toestemming wilden trouwen.

Stukje over de geschiedenis gevonden:
Gretna Green is een van de meest populaire trouwlocaties ter wereld. Er worden ruim 5000 huwelijken per jaar gesloten, wat gelijkstaat aan één op de zes in Schotland gesloten huwelijken.
De geschiedenis van de "schaakhuwelijken" begon in 1753, toen in Engeland een wetsvoorstel werd aangenomen, de door Philip Yorke, de eerste Graaf van Harwicke, voorgestelde Marriage Act 1753. Deze wet stelde dat wanneer niet beide huwelijkspartners minstens 21 jaar oud waren, de ouders toestemming voor het huwelijk moesten geven. Deze wet gold niet in Schotland, daar was het voor jongens vanaf 14 en meisjes vanaf 12 jaar al toegestaan om te trouwen zonder ouderlijke toestemming. Deze leeftijden zijn sinds 1929 voor beide geslachten verhoogd naar 16 jaar, maar nog steeds is de ouderlijke toestemming niet nodig. Dat was dan ook de reden dat veel jonge Nederlandse stellen in de jaren zestig vluchtten naar Gretna Green om daar te trouwen.
Voor de doorvoering van deze veranderingen vluchtten veel trouwlustigen uit Engeland weg, en de eerste Schotse plaats die men op de postkoetsroute naar Edinburgh tegenkwam was Gretna Green. De Old Blacksmith's Shop (de oude smidse, gebouwd in 1712) en Gretna Hall's Blacksmith's Shop (gebouwd in 1710) werden volgens de folklore de belangrijkste locaties voor de huwelijksmarkt. Al in 1887 opende de Old Blacksmith's Shop zijn deuren als toeristische attractie. De plaatselijke smidse en zijn aambeeld zijn sindsdien de symbolen van in Gretna Green gesloten huwelijken. (bron Wikipedia)