West Vlaanderen

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Onze Lieve Vrouwe kerk

West Vlaanderen,
België


Onze-Lieve-Vrouwekerk van Damme . De kerk is één van de bekendste monumenten van Damme; dit komt vooral door de platte toren.  Kerken met platte torens zijn uniek en komen bijna uitsluitend in deze streek voor.  Ook de kerken van Lissewege, Oostkerke en St.-Anna Ter Muyden hebben een platte toren.
Kort na het ontstaan van Damme was er al een tijdelijke gebedsplaats.  Deze kapel hing af van de kerk van Oostkerke, dat ouder is dan Damme.  In 1225 echter werd gestart met de bouw van huidige kerk (en toen had toren wel een spits met hoektorentjes!).  De stad groeide snel en de kerk werd al snel te klein.  In 1340 werd ze dan ook vergroot.  In 1578 werd de kerk geplunderd door de geuzen, waarna ze tussen 1621 en 1626 werd hersteld.  Het bleef echter niet goed gaan met de stad.  Door de ontvolking die volgde, werd de immense kerk (en de onderhoudsfactuur) veel te groot.  In 1704 wordt voor de eerste maal gesproken over de afbraak van een deel van de kerk.  In 1725 gaf de "Grote Raad " te Mechelen toestemming voor de afbraak.  Het stuk tussen de toren en het huidige kerkgebouw werd gesloopt; de rondbogen moesten blijven staan ter ondersteuning van de toren.  Toen werd ook de vervallen spits van de toren gehaald.  De gerecupereerde  materialen werden verkocht.