Beijing

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Open-kruis- broek

Beijing,
China


Het is een van de tegenstellingen die je door heel China ziet; enerzijds dragen kinderen de meest moderne kleren en anderzijds blijft de “open-kruis- broek” populair. Dit gebruik wordt in het Chinees kaidangku genoemd. Volgens de traditie loopt een kindje met een open broek geen, of in elk geval een stuk minder snel, een verkoudheid op. Zelfs niet in de winter. Dit in tegenstelling tot volwassenen die in de winter vaak aan één stuk lopen te snotteren en hoesten. Nu is de belangrijkste reden echter voor Chinezen om hun kind een kaidangku aan te trekken, omdat luiers daar erg duur zijn. Het gevolg is dat Chinese kinderen veel eerder zindelijk zijn dan westerse. De gemiddelde leeftijd waarop een kind in China zindelijk wordt, ligt tussen de 12 en 15 maanden. Die ligt in Nederland door al ons gepamper stukken hoger.

Nu is het niet zo dat die kinderen door deze broek overal spontaan hun behoefte doen . Ze leren om aan te geven dat ze hun behoefte moeten doen. Dit door de zindelijkheidstraining die (groot)ouders hun (klein)kind geven. Ze fluiten op een hoge zachte toon, of maken een “pssss” geluid. Het kind leert daar op te reageren door te plassen. De (groot)ouder houdt het kind onder de knieën vast en dan wordt de behoefte gedaan. In de goot, boven een afvalbak, midden op straat, of op een willekeurige andere plek als het kind spontaan moet plassen. Niemand kijkt daar van op.

Zou dat misschien de reden zijn dat je in China op straat praktisch nooit iemand vrolijk hoort fluiten!!!! Ze weten immers nooit hoeveel kinderen ineens alles laten lopen.…………….