Noord Kameroen

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Ontmoeting met dopelingen

Noord Kameroen,
Kameroen


In het noorden van Kameroen maakte ik een doopdienst mee. Alle dopelingen legden met hun familie grote afstanden (lopend) af van hun dorp naar de rivier. Achter een primitief scherm, kleede zij zich om in hun doopkleed. Daarna liepen ze naar de rivier, waar de voorgangers hun opwachtten. In de rivier werden zij door onderdompeling gedoopt. Na de doop kleedde de dopelingen zich weer om in droge kleren en liepen naar de kerk. De kerk was een rieten afdak met simpele houten banken. Hier vond de dienst verder plaats Wij werden gastvrij onthaald en men stelde het erg op prijs dat we deze plechtigheid wilden bijwonen.Dit was heel bijzonder om mee te maken en is een belevenis die ik niet snel zal vergeten.