Hortobágy NP

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Oppassen

Hortobágy NP,
Hongarije


Ik geniet terwijl de bijeneters af en aan vliegen. Met hommels, wespen, bijen en vlinders in hun snaveltje is het leuk foto's maken. En opeens zijn ze allemaal verdwenen. Er dreigt gevaar en ze duiken allemaal hun veilige holletjes in. Ik moet even zoeken voor ik de jager in het oog krijg. Een buizerd zit klaar om in actie te komen.

De buizerd (Buteo buteo) is een middelgrote tot grote roofvogel uit de familie van de havikachtigen. De buizerd komt voor in het grootste gedeelte van Europa en delen van Azië. Hij is overwegend een standvogel die in hetzelfde gebied overwintert als waar hij broedt, behalve in de koudste gebieden en op enkele ondersoorten na. De vogel jaagt gebruikelijk in open land, maar nestelt in bosranden. Normaal gesproken bestaat de prooi van een buizerd voornamelijk uit kleine zoogdieren, amfibieën (zoals kikkers) en kleine vogels, maar hij is bij gelegenheid ook aaseter.