Tsjernobyl

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Kerncentrale Tsjernobyl

Tsjernobyl,
Oekraïne


In de kerncentrale van Tsjernobyl vond op 26 april 1986 de ergste kernramp ooit plaats. De stralingsuitstoot was toen 200 keer zoveel als de twee atoombommen die in de Tweede Wereldoorlog op Japan werden gegooid bij elkaar! 30 Mensen stierven direct na het ongeluk, waaronder vele hulpverleners. Op de langere termijn schat de staat Oekraïne dat de ramp 2500 slachtoffers heeft geëist. Sommige vormen van kanker komen sinds de ramp meer dan 20 maal vaker voor dan ervoor.
De ramp kwam onder andere door een menselijke fout. Sommige medewerkers van de kerncentrale waren niet goed genoeg opgeleid.
Bovendien werden op de dag van de ramp niet alle veiligheidsmaatregelen gevolgd, omdat ze bezig waren met een experiment. Op een gegeven moment begon het door de centrale opgewekte vermogen te stijgen en ontstond er brand in de kern van de reactor.
De dagen na het ongeluk poogden honderden mensen het vuur in de centrale te doven. In plaats van water werden grote hoeveelheden vloeibaar stikstof in de reactor gepompt. Helikopters vlogen af en aan en stortten ladingen zand en andere afkoelende en dovende stoffen in de reactorkern.
Het toenmalige sovjetregiem maakte het ongeluk pas na twee dagen bekend, gedwongen door wetenschappers in Zweden die enorme hoeveelheden radioactiviteit hadden gemeten. Weken na de ramp was de radioactiviteit in Schotland zelfs meer dan 10.000 keer hoger dan wat toegestaan was. Ook in Nederland waren de gevolgen merkbaar. Metingen lieten hoge waarden zien en men werd opgeroepen voorlopig geen verse groente meer te eten.
De reactor in Tsjernobyl is een week na de ramp omgeven met een laag dik beton. Deze laag is nadien gaan scheuren. Hierdoor kon regenwater door het beton binnendringen met alle risico's voor grondwater en voedselketen. Later bouwde men een groter, meer definitief omhulsel. Dit 150 meter lange, 257 meter brede en 105 meter hoge bouwwerk in de vorm van een grote betonnen boog werd op enkele honderden meters van de reactor gebouwd en is in november 2016 via een rolsysteem over de centrale geschoven. Deze foto van de verwoeste centrale is genomen in juni 2016, dus enkele maanden voordat het gevaarte definitief aan het zicht is onttrokken door middel van de betonnen boog.