Flevoland

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Wereld Erfgoed Schokland

Flevoland,
Nederland


Schokland behoort tot de Unesco dus het wereld erfgoed. Ooit vochten de bewoners van Schokland tegen de krachten van de natuur. Nu is het een hotspot van biodiversiteit en baken van rust.
In het Schokkerbos en de natte graslanden langs de randen van het voormalige eiland vinden steeds meer dieren, bomen en planten hun plek. Je ziet er hazen, konijnen, reeën en boommarters, talloze weide- en watervogels (lepelaar, zilverreiger, tureluur, kievit en veldleeuwerik) en ijsvogels. In het Schokkerbos komen voor Flevoland maar ook voor Nederland zeldzame soorten voor, vooral paddenstoelen en mossen. men voor NederlHet bos wordt Varen Ook de bedreigde rugstreeppad komt er voor.
Schokland is rijk aan cultuurhistorie en natuur. Leuk voor jong en oud. Maak een fiets- of wandeltocht over het vroegere eiland en bezoek Museum Schokland. Helaas is het momenteel gesloten vanwege covid.

bron www.schokland.nl