Kustgebied

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

In trance geraakt

Kustgebied,
Togo


In Togo en Benin zijn de meeste mensen christen of moslim, maar daarnaast gelooft men in meerdere goden en hogere krachten. Men vereert de goden om deze gunstig te stemmen. om bijvoorbeeld auto- Er zijn zeer veel goden, zoals de ‘God van de zee’, de donder of de God van de tweelingen. Je kunt in contact treden met de goden om bescherming tegen het kwaad te krijgen door rituelen. De rituelen worden uitgevoerd door een fetish- of voodoopriester.
Hier zie je een priester in contact komen met Mami Wata, de god van de zee.
Hij voert een ceremonie uit waarbij hij namens de mensen van het dorp levensvragen stelt aan de godheid of hem om bescherming vraagt. Via de priester kunnen de gelovigen ook vragen om iemand anders te benadelen. Om dit laatste zullen mensen in Togo en Benin iedereen te vriend proberen te houden.
De priester en de dames die hem met ratels en gezang in trance hebben gebracht, zijn hoofdzakelijk in het wit gekleed, de kleur van de zuiverheid.
Als je zelf zo'n ceremonie wilt bijwonen, heb je een gids nodig die toestemming van het dorpshoofd, tevens hoogste priester vraagt.
Wij mochten bij de ceremonie zijn, maar eerst moesten we een betoog van de priester aanhoren, waarbij hij vertelde wat er gaande was. Hij was tevreden, we mochten toekijken. Wel werd aan het einde van de ceremonie een groepsfoto van het voodooconvent en een bedrag in contanten verwacht. Ik weet niet meer hoeveel het was., maar het was zeer de moeite waard.