image
Vellah

Illegale handel in wilde dieren: een confronterend inkijkje

Orang-oetan, siamangs, gibbons: het zijn allemaal dieren die geboren zijn om in het wild te leven. Helaas zorgt hun knuffelbare uiterlijk er maar al te vaak voor dat ze uit hun natuurlijke habitat getrokken worden en illegaal verhandeld worden, om te dienen als huisdier of - in het geval van bijvoorbeeld reptielen - om opgegeten te worden of als medicijn gebruikt te worden. Simone Eckhardt, oprichtster van Stichting SPOTS, reisde af naar Indonesië om deze handel met eigen ogen van dichtbij te bekijken en te zien wat jij als reiziger hiertegen kunt ondernemen. 

Voordat ik stichting SPOTS oprichtte, was ik werkzaam voor een organisatie die zich op Kalimantan inzet voor orang-oetans. Twintig jaar later ben ik weer in Indonesië waar ik onder andere opvangcentra bezoek waar een veelheid aan wilde dieren worden opgevangen. Maar ik ben hier ook om meer te leren over illegale handel in wilde dieren, waarbij vooral het eiland Sulawesi een sleutelrol blijkt te vervullen.

Wilde dieren als voedsel en medicijn

vleermuizen zijn geliefd als voedsel mede omdat er medicinale werking aan wordt toegedicht. Vleermuizen staan er ook om bekend dat ze virusdragers zijn waarmee pandemieën zoals COVID kunnen ontstaan. Foto: Simone EckhardtVleermuizen zijn geliefd als voedsel mede omdat er medicinale werking aan wordt toegedicht. 
Vleermuizen staan er ook om bekend dat ze virusdragers zijn waarmee pandemieën,
zoals COVID kunnen ontstaan. Foto: Simone Eckhardt.

Manado is de hoofdstad van Noord-Sulawesi. Met het uitzicht op de blauwe zee en een aantal actieve vulkanen op de achtergrond, is Manado een fantastische duikplek. De stad is echter vooral berucht vanwege de zogenaamde wet market waar veel (wilde) dieren worden verkocht als voedsel. Dergelijke markten worden sinds de uitbraak van corona onder een vergrootglas gehouden, aangezien de oorsprong van de pandemie gelinkt wordt aan wilde dieren die verkocht werden op zo'n wet market. Desalniettemin blijkt de markt in Manado nog levendig. Tijdens mijn bezoek zie ik een keur aan dieren - variërend van honden en katten tot vleermuizen, slangen en ratten, die verkocht worden om te eten of vanwege vermeende medicinale werking. 


Sulawesi als hotspot illegale handel

Siamang - copyright Willie SmitsSiamangaapjes zijn zeer gewild als huisdier. Foto: Willie Smits

Sulawesi blijkt een hotspot te zijn voor illegale handel in wilde dieren. Naast de vraag vanuit de lokale markt, is er ook een grote illegale handel die wordt gevoed door buitenlandse aanvragen. Met regelmaat worden dieren in beslag genomen, zo ook tijdens mijn bezoek. Maar liefst 58 dieren worden aangetroffen, waaronder veel reptielen, vogels, gibbons, siamangs en zelfs een orang-oetan: allemaal dieren die geliefd zijn als huisdier. Ze worden veelal verscheept naar de Filippijen, vanwaar ze verder verspreid worden over de rest van de wereld, ook naar Europa. Veel dieren sterven gedurende de reis. 


Dweilen met de kraan open

Orang-oetan in hok. Foto: Willie SmitsOrang-oetan in hok. Foto: Willie Smits

Als de onderschepte dieren geluk hebben, komen ze terecht in een opvangcentrum, zoals Tasikoki in Noord-Sulawesi. Dit opvangcentrum draagt de verantwoordelijkheid voor meer dan vierhonderd dieren. In veel gevallen gaat het om bedreigde vogelsoorten, maar ook Maleise beren, gibbons en de ernstig bedreigde Kuifmakaak.
Het trieste van dit alles is dat de dieren, die gemaakt zijn voor een leven in het wild, eindigen in een hok en volledig afhankelijk zijn van hun verzorgers. Opvangcentra zijn op hun beurt vaak geheel afhankelijk van donaties, vanuit toeristen of betalende vrijwilligers om zo hun werk te kunnen doen. Helaas is de illegale handel door de coronapandemie niet minder geworden, maar zijn de fondsen voor opvangcentra wel aanzienlijk geslonken - al was het maar omdat vrijwilligers en toeristen de opvangcentra niet meer konden bezoeken. 


Terugplaatsing in het wild 

Het beste scenario is uiteraard die waarbij dieren uiteindelijk in het wild worden uitgeplaatst. Tasikoki werkt nauw samen met andere opvangcentra. Zo worden orang-oetans direct overgebracht naar opvangcentra waar de dieren kunnen rehabiliteren en indien mogelijk, uitgeplaatst kunnen worden in het wild. 
Uitplaatsing is echter geen sinecure. Zo vangt Tasikoki vele vogels op waarbij eerst bepaald moet worden waar deze vandaan komen. Vervolgens moet een operatie op touw gezet worden om gebied te kunnen vinden waar de dieren weer in vrijheid kunnen leven. Het gaat gepaard met enorme kosten. 
Gelukkig zijn er ook successen. Zo werd recent een grote groep vogels die lange tijd werden opgevangen bij Takikoki, vrijgelaten in Papoea, hun herkomstgebied. 


Wat kun jij doen om te helpen? 

Tijdens een rondreis door Sulawesi kun je opvangcentra bezoeken, zoals de Tasikoki Lodge. Je krijgt daarmee inzichten in hun werk en ondersteunt dat tegelijkertijd. Je kunt hier ook aan de slag als betalend vrijwilliger. Of bezoek het Tangkoko National Park op Noord Sulawesi, waar veel wildlife leeft; middels het entreegeld ondersteun je de werkzaamheden hier.  Overweeg ook om donateur te worden van de Masarang stichting, die zich o.a. inzet voor Tasikoki.

Met dank aan Simone Eckhardt, stichting SPOTS

Volg Columbus Travel op Facebook en/of Instagram en meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.