Overijssel

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Torenvalk

Overijssel,
Nederland


Begin april ben ik met een oud-collega op zijn verzoek naar de Vreugderijkerwaard geweest.
Hij wou daar graag vogels spotten, maar aangezien het behoorlijk hard waaide, was dit niet zo'n succes. Op de terugweg richting de auto, zagen we, vanaf de dijk, deze torenvalk op een paaltje zitten. Omdat hij de dijk afliep en probeerde wat dichterbij te komen, vloog deze valk steeds een paar palen verder, totdat hij uiteindelijk wegvloog.

De Vreugderijkerwaard ligt net ten westen van Zwolle aan de noordoever van de rivier de IJssel, in de buurtschap Spoolde, tegenover het op de andere oever gelegen plaatsje Zalk. In het 97 hectare grote gebied dat eigendom is van Natuurmonumenten bevinden zich tot vijf meter hoge rivierduinen en een met de IJssel meestromende nevengeul. De uiterwaard maakt deel uit van het door de rijksoverheid aangewezen Nationaal Landschap IJsseldelta.

Een groot deel van het jaar is het gebied een rustplaats voor trekkende vogels, zo zijn er kieviten, kemphanen en grutto's te zien. In de winter wordt de waard vaak bevolkt door duizenden kolganzen. Broedvogels in dit natuurgebied zijn onder meer de kwartelkoning, visdief en kluut. De bruine kiekendief vindt in het rietland zijn jachtgebied.


De torenvalk (Falco tinnunculus) is een roofvogel uit de familie van de valkachtigen (Falconidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1758 gepubliceerd door Carl Linnaeus.
Een volwassen exemplaar is 30 tot 38 centimeter groot. Het mannetje heeft een grijsblauwe kop en nek, een roodbruine rug, en vleugels met donkere vlekken. De staart is blauwachtig grijs en heeft een zwarte eindband. Het vrouwtje is identiek aan het mannetje, maar heeft een bruine kop en nek, dwarsbandjes op de rug en vleugels, en een bruine staart zonder zwarte eindband.

(Bron: Wikipedia)