Friesland

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Een prachtig natuurgebied in Friesland

Friesland,
Nederland


De Deelen in Friesland is een afgegraven veengebied dat nu een mozaïek van water, riet, moerasbosjes en kleine, smalle graslanden is.
Het is een 'wetland' waar vele vogelsoorten leven, ook zeldzame vogelsoorten als de zwarte stern, purperreiger en bruine kiekendief leven hier.
Een geweldig mooi gebied om verschillende korte of lange wandelroutes te gaan doen!