Beieren

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Lynx op jacht

Beieren,
Duitsland


Lynx in NP Falkenstein Bayern. Naast wolven, beren, elanden etc... vind je in de Tierfreigelände Lynxen (als je geluk en geduld heb). Deze Lynx kwam recht op mijn camera af want hij had in de gaten dat er iets speelde ??
De lynx is de grootste katachtige van Europa. Het is onduidelijk of de soort vroeger in Nederland voorkwam, maar waarschijnlijk is het wel. In de laatste decennia is de soort meerdere malen 'geclaimd' in Limburg, maar 'harde' bewijzen ontbreken. Hooguit zou een zwervende lynx gesignaleerd kunnen zijn. In aangrenzend België is / lijkt de soort met meer zekerheid gesignaleerd.
Oorspronkelijk kwam de lynx in het grootste gedeelte van Europa voor, van Frankrijk en de Pyreneeën tot de Balkan en Noord- en Centraal-Azië, van het Himalayagebergte tot Siberië en Scandinavië. In West-Europa is de soort echter in de loop van de vorige eeuw verdwenen door jacht, verlies van habitat en intensieve bestrijding. Men dacht dat hij schade zou aanrichten aan de wildstand en de veestapel, maar dat is niet waar. Maar ook de pels was zeer gewild.

In de laatste decennia van de vorige eeuw is de lynx met succes geherintroduceerd in delen van Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en voormalig Joegoslavië waardoor hij in de meeste landen van Centraal-Europa weer aanwezig is, zij het in kleinere aantallen dan voorheen.