Mashhad foto's & tips

'314134' door herman m '314134' door herman m

IranMashhad

IranMashhad

Imam Reza

herman m

Hier zie je een nachtelijke opname van het Heiligdom in Mashhad, de op één na grootste stad van Iran. Mashhad is de hoofdstad van de provincie Razavi-Khorasan, die in het noordoosten van het land ligt. De oorsprong van de stad is onduidelijk, maar de stad begon pas echt te groeien nadat Imam Reza, de achtste Imam van de jafari er begraven werd. Zijn graf groeide uit tot bedevaartplaats en trekt vele miljoenen pelgrims. De stoffelijke resten liggen in een schrijn onder de gouden koepel op de foto. Deze schrijn is in beginsel ontoegankelijk voor niet-moslims. De jafari of ook wel de ithna ashri, de twaalvers of de imamieten genoemd, is de belangrijkste en grootste religieuze stroming binnen het sjiisme; circa 8 tot 10% van alle moslims volgen deze stroming. Deze ideologische stroming speelt een grote rol in Iran. De jafari geloven dat er twaalf imams zijn geweest na de profeet Mohammed en dat de twaalfde, Mohammed al-Mahdi op de Dag des oordeels zal wederkeren. Op de foto lijkt het net alsof de pelgrims op de voorgrond aan het schaatsen zijn. Dit is echter een weerkaatsing van de marmeren vloer van het enorme buitencomplex.

'318557' door herman m '318557' door herman m

IranMashhad

IranMashhad

Massaal gebed

herman m

In het heiligdom Haram-e Razavi in het centrum van de stad Mashhad is het graf van de in Iran erg geliefde Imam Reza, de achtste van de twaalf imams. Achtennegentig procent van de Iraanse bevolking is moslim, waarvan de meerderheid sjiitisch (89%) en de rest soennitisch (9%) is. Sji’i is het Arabisch woord voor “partij” of “steun” en is afgeleid van de Shi’at Ali, de partij van Ali, neef en schoonzoon van de profeet Mohammed. De Shi’at Ali gelooft dat de heerschappij over de gemeenschap van gelovigen, die gecreëerd werd door Mohammed, alleen aan Ali en zijn nakomelingen toebehoort. De meerderheid van de sjiieten gelooft dat Ali de eerste van de twaalf door God aangestelde leiders is. Dit zogenaamde “Twaalfder Sjiisme” is de grootste stroming in de sjiitische islam. De rol van de Twaalf Imams in de geloofsbeleving kan deels vergeleken worden met de heiligen in de katholieke kerk. Omdat de imams als bemiddelaars tussen God en gelovigen worden gezien en volgens geloof ook wonderen verrichten, worden ze vaak aangeroepen in gebed. Deze foto is ook zo’n moment van massaal gebed. Het gaat gepaard met oorverdovend geweeklaag en snikken.

'315507' door herman m '315507' door herman m

IranMashhad

IranMashhad

Laatste eer

herman m

Mashhad betekent zoveel als stad van de martelaren. De stad is ontstaan rondom het mausoleum van imam Reza, een van de opvolgers van de profeet Mohammed, die in het jaar 817 stierf. Hij is de centrale imam in het geloof van de sjiieten. De sjiieten geloven in de Koran als het woord van Allah en de sunnah als de overleveringen van de profeet Mohammed. Dit zijn de twee pilaren waarop de sjiieten hun wetten en plichten baseren. De imams die hen opvolgen zijn de uitvoerders en uitleggers van deze twee pilaren. Jaarlijks komen er meer dan twaalf miljoen pelgrims naar het enorme complex van moskeeën, mausolea en musea, het Astan-e Qods-e Razavi. De pelgrimage gaat zelfs door tot na de dood. Op deze foto zie je hoe met een overledene, in een met een doek bedekte kist, de laatste eer wordt gebracht aan imam Reza. Aan de imam wordt gevraagd de overledene een goed bestaan in het hiernamaals te geven. Dit gaat gepaard met diverse rituelen.

'317223' door herman m '317223' door herman m

IranMashhad

IranMashhad

Spetterend

herman m

Midden op het Falakeh Ab ofwel Beit-ol-Moqaddas plein in Mashhad spuiten fonteinen met volle kracht water in opwaartse richting. Op die plek ben je dichtbij het sjiitische heiligdom Haram-e Razavi, de laatste rustplaats van Imam Reza, de achtste Imam van de twaalver sjiieten. Diens graf groeide uit tot bedevaartplaats en trekt jaarlijks miljoenen pelgrims aan. Door het spetterende water van de fonteinen kun je de contouren van een gedeelte van het heiligdom, waaronder de koepel van de Azim-e Gohar Shad moskee, zien. Deze moskee is gebouwd tussen 1405 en 1418. Aan de rechterkant is een van de goudkleurige minaretten zichtbaar. De foto is gemaakt net vóór de avondschemering.

'75922' door mprophet '75922' door mprophet

IranMashhad

IranMashhad

My view over de Kuh-e

mprophet

This was my window out of our Iranian Jetliner built in 1976 on my way to Mashad. The holy city of Mashad is the capital of Khorassan Province in northeastern Iran. Mashad is located in a distance of 850 kilometres from Tehran. Millions of people pay pilgrimage to the holy shrine.

'180062' door nwvand '180062' door nwvand

IranMashhad

IranMashhad

Imam Reza complex

nwvand

Net als deze twee mensen blijf je je ogen uitkijen op het marmeren plein voor het Imam Reza compex in Mashad.

'178207' door nwvand '178207' door nwvand

IranMashhad

IranMashhad

Imam Reza complex

nwvand

Het Imam Reza complex bij nacht. In het complex zelf mocht niet gefotografeerd worden. Erg jammer want het was zeer indrukwekkend. Zoiets had ik nog nooit gezien.

'218001' door Angela '218001' door Angela

IranMashhad

IranMashhad

Mashhad

Angela

Gewoon mooi tijdens onze reis door Iran in de periode oktober 2009. Gefotografeerd door mij op een van die mooie dagen.