Mashhad

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Laatste eer

Mashhad,
Iran


Mashhad betekent zoveel als stad van de martelaren. De stad is ontstaan rondom het mausoleum van imam Reza, een van de opvolgers van de profeet Mohammed, die in het jaar 817 stierf. Hij is de centrale imam in het geloof van de sjiieten. De sjiieten geloven in de Koran als het woord van Allah en de sunnah als de overleveringen van de profeet Mohammed. Dit zijn de twee pilaren waarop de sjiieten hun wetten en plichten baseren. De imams die hen opvolgen zijn de uitvoerders en uitleggers van deze twee pilaren. Jaarlijks komen er meer dan twaalf miljoen pelgrims naar het enorme complex van moskeeën, mausolea en musea, het Astan-e Qods-e Razavi. De pelgrimage gaat zelfs door tot na de dood. Op deze foto zie je hoe met een overledene, in een met een doek bedekte kist, de laatste eer wordt gebracht aan imam Reza. Aan de imam wordt gevraagd de overledene een goed bestaan in het hiernamaals te geven. Dit gaat gepaard met diverse rituelen.