Centraal Mali

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Vredesduif bij de moslims?

Centraal Mali,
Mali


De oorsprong van het symbool is waarschijnlijk niet religieus, maar inmiddels wordt het algemeen geaccepteerd als symbool van de Islam. De vijfpuntige ster herinnert de moslims namelijk aan de vijf pijlers van de Islam: de geloofsbelijdenis, het gebed, de armenbelasting, het vasten en de pelgrimstocht naar Mekka. En de maan is belangrijk omdat hij de islamitische kalender bepaalt, want elke nieuwe maan markeert het begin van een nieuwe maand. Zo gaan cultuur en religie hier dus hand in hand.
En waarmee zijn de moslimextremisten nu mee bezig???