De Wadden

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Lepelaar druk bezig op Ameland

De Wadden,
Nederland


Op Ameland zijn de vogels gelukkig nooit weg en er valt altijd wel iets te zien.
Toch zijn er perioden in het jaar die het allerbest zijn.
In de maanden maart tot en met mei vanwege de voorjaarstrek en het broedseizoen en de periode september tot en met oktober vanwege de najaarstrek.

Trekvogels navigeren vaak langs de kustlijn en passeren dus ook Ameland.
Talloze steltlopers doen de Waddenzee aan tijdens hun lange en barre tocht om even bij te tanken.
Op de kwelders en slikken van de Waddenzee kun je grote groepen steltlopers zien rusten en foerageren.

Ook bij de Ballumerbocht is het prachtig om wadvogels te bekijken want bij laag water kun je hier grote groepen steltlopers en andere wadvogels zien.
De lepelaar is er ook vaste gast zoals je hier ziet.
Bij laag water kunnen de afstanden behoorlijk zijn om ze goed vast te leggen, dus houdt de getijden in de gaten.