Gelderland

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Het Appense Schouwpad (2)

Gelderland,
Nederland


Nog een foto van de Appense Dijk die rond 1435 werd aangelegd en waar nog sporen te ontdekken zijn van een lange strijd tegen het water.
De Appense Dijk maakt deel uit van de Veluwse Bandijk, gelegen tussen Wapenveld en Klarenbeek.
Je kunt hier een rondwandeling van 12 km. maken over het Appense Schouwpad, gelegen tussen Voorst en Klarenbeek.

In de vorige eeuw is de Appense Dijk grotendeels afgedankt door de bouw van een dijk met gemaal in de uitmonding van de Voorsterbeek. Maar het middeleeuwse dijkje is nog wonderlijk goed bewaard gebleven. Zo ook de vele plassen -wielen- ontstaan als gevolg van het doorbreken of het doorsteken(!) van het dijkje. Verweerde schouwpaaltjes herinneren nog aan de tijd dat de dijkgraaf van het toenmalig polderdistrict Oost-Veluwe ieder jaar het dijkje inspecteerde. Sinds de 19e eeuw is het landschap rond de Appense Dijk compleet veranderd. Heide maakte plaats voor bos.