disclaimer

Uitgeverij Columbus B.V. eigenaar en beheerder van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Uitgeverij Columbus B.V. kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en/of juist zijn en zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website. Uitgeverij Columbus B.V. is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de content die door gebruikers dan wel andere derden op deze site is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.


Uitgeverij Columbus B.V. kan er evenmin voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en producten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van beweringen over hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


De informatie op deze site wordt continue aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Prijswijzigingen, zet -en drukfouten van reisaanbiedingen op www.columbustravel.nl voorbehouden. De actuele prijs van een reisaanbieding kun je bij de desbetreffende aanbieder vinden.


Uitgeverij Columbus B.V. mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Uitgeverij Columbus B.V. heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.


Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Uitgeverij Columbus B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, op de websites die je via de website van Uitgeverij Columbus B.V. bezoekt.