Copyright Notice

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam Columbus, het bijbehorende logo, de door Uitgeverij Columbus B.V. vervaardigde content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij Uitgeverij Columbus B.V. Uitgeverij Columbus B.V. behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.


Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden gewijzigd, doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van Uitgeverij Columbus B.V.


Uitgeverij Columbus B.V. mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Uitgeverij Columbus B.V. heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.