ruudblok

vervolg deel 1 Al deze negatieve uitingen wegen niet op tegen de vriendelijkheid en schoonheid van de mensen daar. In de meest erbarmelijke buurten zie je vrouwen die gekleed zijn alsof ze naar een... Lees meer

Boven Europese hoogte Bezoek Kathmandu en Bhaktapur Al jaren bezoek ik de bergen met een groep van 5 à 6 man. Het is begonnen met gewoon van berghut naar berghut lopen, we noemden dit de week zo... Lees meer