blauwvinger

'1111691' door blauwvinger '1111691' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Hier waak ik!

blauwvinger

Deze tekening trof ik aan in Nijmegen, waar ik in september 2018 een dagje was. Dit is ergens tussen het centrum en de Waal. De stad ligt grotendeels op de zuidelijke oever van de Waal, aan de voet van een stuwwal.

'1111493' door blauwvinger '1111493' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Uitzicht

blauwvinger

Dit is het uitzicht over Kaatsheuvel, met als herkenningspunt de Johannes de Doperkerk. Kaatsheuvel (met de klemtoon op 'Kaats', niet zoals vaak gehoord met de klemtoon op 'heu', in het plaatselijke dialect D'n Ketsheuvel) is een dorp in Noord-Brabant, in de gemeente Loon op Zand. Het dorp staat van oudsher nationaal bekend om de schoenenindustrie en de turfwinning. Tijdens carnaval staat Kaatsheuvel beter bekend als 'Turfstekerslaand'. Het dorp is voornamelijk bekend van de toeristische attracties de Efteling en het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. (Bron: Wikipedia) Deze foto is genomen vanuit een Thaise attractie in een wereldberoemd sprookjesbos.

'1111443' door blauwvinger '1111443' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Vreugderijkerwaard

blauwvinger

Deze boerderij ligt naast het natuurgebied de Vreugderijkerwaard. Dit is een natuurgebied ten westen van Zwolle aan de noordoever van de IJssel. Hier sta ik op de Zalkerveerweg, een dijk die bij hoog water het achterland moet beschermen. Een groot deel van het jaar is het gebied een rustplaats voor trekkende vogels.

'1111264' door blauwvinger '1111264' door blauwvinger

Mexico

Mexico

Even doorfietsen!

blauwvinger

Hier sta ik op straat voor het terrein van ons hotel in Frontera Corazal in Mexico. Dit plaatsje ligt pal aan de grens met Guatemala. De grens wordt hier gevormd door de rivier de Usumacinta. We zijn hier net aangekomen en moeten nog inchecken als er een fikse regenbui aankomt. De bedoeling was om na het inchecken gelijk door te gaan naar de Maya-site Yaxchilan, maar dat moest dus even wachten. Na een tijdje was het gelukkig weer droog, zodat we toch met de boot daar naar toe konden. Toen we een paar uur later naar het restaurant liepen, was het inmiddels weer gaan regenen. We moesten het pleintje voor dit restaurant op blote voeten oversteken, omdat dit inmiddels ondergelopen was.

'1111169' door blauwvinger '1111169' door blauwvinger

Spanje

Spanje

Omgeving van Guadales

blauwvinger

Deze foto is genomen vanuit El Castell de Guadalest. El Castell de Guadalest (tot 2002: Guadalest) is een stadje en gemeente in Spanje, gelegen in de provincie Alicante. Guadalest ligt op een berg en is een toeristische trekpleister. Het stadje heeft vele monumenten en interessante plaatsen om te bezoeken.

'1111133' door blauwvinger '1111133' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Kerk van Windesheim

blauwvinger

De kerk van Windesheim is een protestantse kerk in de Overijsselse plaats Windesheim in de gemeente Zwolle. Oorspronkelijk maakte het gebouw deel uit van het kloostercomplex van de congregatie van Windesheim. Het klooster was in de late 14e eeuw het centrum van de Moderne Devotie onder leiding van Geert Grote. Dit gebouw fungeerde als brouwerij van het klooster. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het klooster ontmanteld. Dit deel van het complex bleef behouden en werd bestemd voor gebruik door de Nederduitse Gereformeerde Kerk (later Nederlandse Hervormde Kerk). De preekstoel met klankbord dateert uit de periode omstreeks 1650, de koperen lezenaar is een kleine eeuw jonger. De uitbouw aan de noordoostzijde van de kerk is de in latere jaren aangebouwde consistoriekamer waaraan een portaal is toegevoegd. Dit neogotisch bouwwerkje is een ontwerp van de architect L.H.J. Westerop uit 1915. In de kerkenraadskamer zijn twee delen van oude grafzerken ingemetseld. Een van de zerken bevat de naam van Dirk van Herxen, rector van het Zwolse fraterhuis, die in 1457 is overleden. De kerk heeft in de loop der tijden diverse orgels gekend. De kas, thans wit geschilderd, dateert uit 1876. Pieter van Dam II plaatste omstreeks 1920 een orgel waarvan enkele onderdelen verwerkt werden in het huidige instrument, dat in 1987 werd vervaardigd door orgelmakerij Reil. De kerk werd in 1971 als rijksmonument ingeschreven in het monumentenregister. (Bron: Wikipedia)

'1110440' door blauwvinger '1110440' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Visnet in de storm

blauwvinger

Deze foto nam ik vorige week zaterdag op Urk, tijdens de 5e storm van dit jaar. We hebben die middag een rondje door het havengebied gelopen, wat best interessant was. Door dit visnet heb je een uitzicht op het IJsselmeer.

'1110114' door blauwvinger '1110114' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Vuurtoren

blauwvinger

Vanwege de harde wind die we dit jaar nog niet eerder hebben gehad ( ;-) ), ben ik vanmiddag op Urk geweest. Daar heb ik (onder andere) de vuurtoren gefotografeerd. De vuurtoren van Urk is een 18,5 m hoge vuurtoren op Urk. De huidige vuurtoren werd van 1844 tot 1845 gebouwd en werd in 1901 met ruim vijf meter verhoogd. De verhoging van was nodig omdat de in 1885 vergrootte Bethelkerk het licht naar het oosten blokkeerde. De vuurtoren is de enige langs het IJsselmeer en het Markermeer die de beschikking heeft over een draailicht (hierbij staat de lamp stil en draait de lens). In 2009 is er bij onderhoudswerkzaamheden een nieuw koperen dak aangebracht. De toren is regelmatig voor het publiek geopend. Al vanaf 1617 brandde er op Urk een vuur. Dit kolenvuur was bestemd voor de vissers van Urk en de schepen die vanaf Amsterdam naar de Noordzee voeren. Zij werden door dit vuur de weg gewezen. De eerste vuurboet werd gebouwd door de Amsterdamse burgemeester Gerrit Jacob Witsen namens de Staten van Holland en West-Friesland, die de heerlijke rechten op Urk bezaten. In 1837 werd een vierkante baak gebouwd. Deze werd in 1844 weer afgebroken en in plaats daarvan werd de vuurtoren in de huidige vorm gebouwd. De vuurtoren van Urk draait als enige vuurtoren van Nederland tegen de wijzers van de klok in.

'1109878' door blauwvinger '1109878' door blauwvinger

Zwitserland

Zwitserland

Met de trein naar...E

blauwvinger

Hier zijn we met de trein op weg naar Engelberg. Het laatste gedeelte van deze treinrit wordt wel het steilste stukje spoor genoemd. De foto is genomen in de buurt van Grafenort. In Luzern zijn we overgestapt op deze trein (foto is genomen vanuit het achterste gedeelte). Daar was het al behoorlijk bewolkt. Naarmate we dichter bij Engelberg kwamen, begon het steeds harder te regenen. Daardoor zijn we maar even in Engelberg geweest en een trein later maar weer terug gegaan naar Luzern, waar we de rest van de dag gespendeerd hebben.

'1109841' door blauwvinger '1109841' door blauwvinger

Sri Lanka

Sri Lanka

Op het station van...

blauwvinger

Op onze voorlaatste dag in Sri Lanka hebben wij een korte treinrit gemaakt vanaf het Bolawatta Railway Station naar Negombo Railway Station. Dit was een ritje van 16 minuten (volgens de reisplanner Sri Lanka Railways). Volgens Google Maps doe je er met de auto een half uur over om van de ene bestemming naar de andere te komen (afstand: 11,9 km).

'1109767' door blauwvinger '1109767' door blauwvinger

Duitsland

Duitsland

Hohenzollernbrücke

blauwvinger

In 2018 ben ik voor de 2e keer in Keulen geweest. Toen heb ik deze foto genomen op de Hohenzollernbrücke. Deze trein rijdt hier het station van Keulen in. Deze brug staat ook bekend om de vele liefdesslotjes.

'1109495' door blauwvinger '1109495' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Op een dood spoor...z

blauwvinger

Dit spoorlijntje verbond de inmiddels gesloopte Centrale Harculo (ook wel IJsselcentrale genoemd) met het spoortraject Zwolle-Deventer. In deze centrale werd vroeger steenkool verwerkt, wat per trein werd aangeleverd uit Limburg. De site www.industriespoor.nl haalt een stukje aan uit het tijdschrift Tussen de Rails (het tijdschrift dat niet uit de trein mocht worden meegenomen): 'Vijftien wagens per uur de lucht in Op enkele kilometers van Zwolle staat, aan de IJssel, de nieuwe centrale Harculo. Het silhouet, dat men van oude maar ook van de nieuwe weg af naar Deventer ziet, wordt gemarkeerd door de slanke, honderdentien meter hoge schoorstenen en door de staalconstructies van loskranen en kolentip. Thans verwerkt dit stroomleveringsbedrijf circa duizend ton steenkool per dag. In de toekomst kan dit verbruik nog aanzienlijk toenemen. De geïmporteerde kolen worden per schip aangevoerd; de kolen uit ons eigen Limburg arriveren echter per trein (Het spoorvervoer had dus niets met door vorst gestremde scheepvaart te maken). Met het oog daarop is indertijd de bouwplaats van de centrale strategisch gekozen; op het punt waar de spoorlijn Zwolle-Deventer en de IJsseldijk elkaar tot enkele honderden meters naderen, staat, keurig tussen de ijzeren weg en de rivier in, het moderne gebouwencomplex. Eén moeilijkheid bood de bouw juist op deze plaats echter. In de regel wordt per rails aangevoerde steenkool bij elektrische centrales gelost in diep in de grond gegraven bunkers. Zo vlak achter de rivierdijk kon het Waterschap Salland, waarin de centrale is gelegen evenwel geen toestemming verlenen om tot de daarvoor nodige diepte te graven. De dijk zou immers ondermijnd kunnen worden. Men heeft zich op het Zwolse directiekantoor door dit verbod niet uit het veld laten slaan. In tegendeel: het werd beschouwd als een uitdaging. Het antwoord op deze uitdaging is de kolentip, een uiterst vernuftig geconstrueerde installatie, die bovendien uniek voor Europa mag heten. Vijftien wagens kunnen hier per uur worden gelost door twee man. De kolentreinen, die van de spoorbaan het emplacement van Harculo oprijden, kunnen dus in snel tempo worden “verwerkt”. Aan het einde van de rails bevindt zich de zogenaamde traverse: drie sporen naast elkaar, gemonteerd op een soort rijdende brug. Eén voor één schuiven de wagens, na gewogen te zijn, de traverse op. Twee elektrische locomotieven, die aan elkaar zijn gekoppeld en dus door één machinist kunnen worden bediend, zorgen dat de traverse om de vier minuten één wagen af- en aanvoert. Twee spoorbreedtes verschuift elke wagen links uit de flank, voor hij op het plateau van de kiep-installatie wordt geschoven en rechts uit de flank om op het afvoerspoor te kunnen worden afgestoten. Tussentijds gaat hij dan met plateau en al "de lucht. in". Plateau en wagen worden boven de (bovengrondse) bunker in een helling van zeventig graden gebracht. Het kopschot van de kolenwagen gaat open en de zwart glinsterende lading glijdt de bunker in. U begrijpt, dat de wagens, voor ze hun luchtreis beginnen, stevig vastgezet moeten zijn. De gehele losinstallatie werkt vol-automatisch. Men behoeft zich nergens ongerust over te maken; fungeren de "klemmen", waarmee de wagen voor het omhoog gaan en het kiepen wordt vastgezet niet, dan wordt alles vergrendeld. De wagen blijft in zijn natuurlijke houding beneden staan. Maar de kolentip weigert nooit, daarvoor heeft hij zelf te veel plezier in zijn avontuurlijk lijkende maar volkomen ongevaarlijke spel. Alleen deze zomer heeft hij, omdat de centrale opnieuw moest worden uitgebreid en het nodig was de rails op te breken, enkele maanden werkeloos gestaan. De mensen van Harculo verlangen naar de dag – het zal begin oktober zijn, verwacht men – waarop hij weer in bedrijf gesteld kan worden.'

'1109443' door blauwvinger '1109443' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Spoormonument

blauwvinger

Dit stukje spoor is wat overgebleven is van het tracé dat via de oude spoorbrug over de IJssel Zwolle met de stations aan de lijn Zwolle-Amersfoort v.v. verbond. In 2011 is, in verband met de aanleg van de Hanzelijn, de oude brug vervangen door de Hanzeboog. De oude enkelsporige brug werd in gebruik genomen op 6 juni 1864. In de jaren dertig werd de brug dubbelsporig gemaakt waarbij een nieuwe enkelsporige brug op de reeds daarvoor geschikte pijlers geplaatst werd. Op 21 januari 1935 reed de eerste officiële trein over de nieuwe brug, waarna ook de oude enkelsporige brug vervangen kon worden. Deze bruggen zijn in 1940 door het Nederlandse en in 1945 door het Duitse leger opgeblazen. Van de vervangende dubbelsporige brug, die nog maar 1 hoofdoverspanning kende, kwam het eerste spoor op 2 mei 1946 beschikbaar voor het treinverkeer. In 1950 werd de lijn geëlektrificeerd en werd de brug voorzien van bovenleiding, sindsdien is de brug onveranderd gebleven tot aan de vervanging door een nieuwe brug iets ten zuiden ervan. De spoorbrug had een hefbrug als beweegbaar gedeelte. De lage overbrugging en het beperkte vaargedeelte onder de hefbrug vormden een ernstige flessenhals voor (vracht)schepen. Meerdere malen zijn er schepen tegen de brug aangevaren, wat vaak ook consequenties had voor het treinverkeer. De waterstanden bij de spoorbrug bij Zwolle waren zodoende belangrijk voor de scheepvaart. Op 10 juni 2011 reed er voor het laatst een trein over de oude brug, waarna de bovenleiding in de weken daarop werd verwijderd. De sloop van de brug startte op 12 september, waarbij de pijler aan de Hattemse kant, de uit 1936 daterende hefwielen van de brug en een deel van het tracé met onderdoorgang aan de Zwolse kant (met een gedenksteen uit 1905) als monument behouden bleven. De nog steeds aanwezige 'eerste steen', op 7 oktober 1862 gelegd door de in Zwolle geboren minister Thorbecke, werd uit het te slopen landhoofd gehaald en ingemetseld in de pijler. De gerestaureerde plaquette werd precies 150 jaar later, op 7 oktober 2012, onthuld. Een klein deel van de oude spoordijk is nog steeds aanwezig. De gemeente Zwolle heeft een picknickplaats gemaakt op de oude spoordijk, waar ook nog een stuk spoor, inclusief rails, aanwezig is. (Bron: Wikipedia)

'1109354' door blauwvinger '1109354' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Met de trein door...N

blauwvinger

Deze foto maakte ik in het voorjaar van 2018. De trein rijdt hier bij Hattem de Hanzeboog op en is hier op weg naar Zwolle, waar het een paar minuten later zal arriveren op het station. De Hanzeboog is een spoorbrug bij Zwolle over de rivier de IJssel en maakt deel uit van de spoorlijn Utrecht - Kampen en de spoorlijn Lelystad - Zwolle. De brug werd in juni 2011 geopend. Vanwege de aanleg van de Hanzelijn was er een nieuwe oeververbinding nodig ter vervanging van de oude brug. Na een lange discussie is er gekozen voor een nieuwe brug in plaats van een tunnel. De nieuwe spoorbrug ligt op Rijnvaarthoogte, waardoor de scheepvaart gemakkelijker kan passeren en er geen beweegbaar gedeelte meer nodig is. Het ontwerp is van Quist Wintermans Architekten. De nieuwe brug ligt enkele tientallen meters stroomopwaarts ten opzichte van de oude en bestaat uit een dubbel spoor en een fietspad. De spoorbrug, die de naam Hanzeboog heeft gekregen, heeft een lengte van 1 kilometer en rust op 18 betonnen pijlers, waardoor het water bij hoge waterstand meer ruimte heeft. In het weekend van 1 en 2 mei 2010 is de hoofdoverspanning op zijn plaats gehesen. De brug werd tijdens het paasweekend van 2011 in de richting Amersfoort - Zwolle in gebruik genomen. Tijdens het daaropvolgende pinksterweekend is het spoor voor de richting Zwolle - Amersfoort aangesloten, waarmee vanaf 14 juni 2011 de nieuwe brug volledig in gebruik is genomen. Op 10 juni 2011 reed er voor het laatst een trein over de oude brug, waarna de bovenleiding in de weken daarop werd verwijderd. De sloop van de brug startte op 12 september, waarbij de pijler aan de Hattemse kant, de uit 1936 daterende hefwielen van de brug en een deel van het tracé met onderdoorgang aan de Zwolse kant (met een gedenksteen uit 1905) als monument behouden bleven. De nog steeds aanwezige 'eerste steen', op 7 oktober 1862 gelegd door de in Zwolle geboren minister Thorbecke, werd uit het te slopen landhoofd gehaald en ingemetseld in de pijler. De gerestaureerde plaquette werd precies 150 jaar later, op 7 oktober 2012, onthuld. Een klein deel van de oude spoordijk is nog steeds aanwezig. De gemeente Zwolle heeft een picknickplaats gemaakt op de oude spoordijk, waar ook nog een stuk spoor, inclusief rails, aanwezig is.

'1109256' door blauwvinger '1109256' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Voorstraat

blauwvinger

In 2015 heb ik een bezoekje gebracht aan Willemstad. Willemstad is een vestingstad en voormalige gemeente in de gemeente Moerdijk, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Willemstad ligt waar Volkerak en Hollandsch Diep elkaar ontmoeten. De oorspronkelijke naam van Willemstad is Ruigenhil. Vanaf 1584 werd de naam Willemstad gehanteerd, ter ere van de in dat jaar vermoorde Willem van Oranje. (Bron: Wikipedia)

'1109050' door blauwvinger '1109050' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Dijkpoort

blauwvinger

De Dijkpoort is een 14e-eeuwse stadspoort in de Nederlandse stad Hattem. In 1908 werd de poorttoren gerestaureerd, waarbij de architect P.J.H. Cuypers weergang, kap- en hoektorentjes toevoegde. Dit naar voorbeeld van andere stadspoorten. Deze toevoegingen zijn herkenbaar aan een andere steensoort. Buiten de poort stond voorheen een jongere voorpoort met twee ronde torens. Eén verbindingsmuur staat nog overeind. Hierin bevinden zich kanon- en haakbusschietgaten. (Bron: Wikipedia)

'1108793' door blauwvinger '1108793' door blauwvinger

Egypte

Egypte

Lady Jane

blauwvinger

Deze boot (met Nederlandse vlag!) kwam ik tegen in Luxor, nadat we per boot de Nijl waren overgestoken. Door de naam van de boot, moest ik denken aan dit liedje: It's a Saturdaynight, the saloon is so quiet All the cards were played easy And that old Billy Joe, in his sixties or so Danced with Lady Jane Then the sheriff came in, took a bottle of gin Suddenly he said: "My oh my! Is it you Billy Joe, are you crazy or so? This is my wife!" Then Joe said: "Hey Lady Jane! Part of my game Leave your sheriff just behind 'Cause you are my butterfly It's you Lady Jane I'm offering you my name" Then the sheriff said: "Son, will you pick up your gun It's the end of the show" Billy Joe he was fast and the winner at last It was plain to see Then Joe said: "Hey Lady Jane! Part of my game Leave your sheriff just behind 'Cause you are my butterfly It's you Lady Jane I'm offering you my name" Then Joe said: "Hey Lady Jane! Part of my game Leave your sheriff just behind 'Cause you are my butterfly It's you Lady Jane I'm offering you my name"

'1108729' door blauwvinger '1108729' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Trekvogels

blauwvinger

Deze vogels fotografeerde ik tijdens een wandeling rond de Wijde Aa. De Wijde Aa is een meer aan de rand van Zwolle en hoort bij het Park Aalanden. Vanaf hier kun je ook het Westerveldse Bos goed bereiken. Dit samen is een mooi stukje voor een wandeling van een paar uur.

'1108726' door blauwvinger '1108726' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Zonsondergang

blauwvinger

Deze zonsondergang fotografeerde ik in november 2016 vanuit mijn vorige woning. Dit is in het noordoosten van Zwolle. Vanaf daar is het een klein eindje wandelen naar het Park Aa-landen, vanwaar je om de Wijde Aa kunt lopen en daarna door naar het Westerveldse bos.

'1108608' door blauwvinger '1108608' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Boten in de gracht

blauwvinger

Deze bootjes liggen in de stadsgracht van Blokzijl. Blokzijl is een stadje in de Kop van Overijssel en telt een kleine 1400 inwoners. Blokzijl heeft een eigen haven voor de pleziervaart en een sluis. Ook grotere rondvaartboten doen regelmatig Blokzijl aan als tussenstop. Op de kade staat een oud kanon, waarbij toeristen elkaar graag op de foto zetten. In het hart van het stadje, bij de sluis, bevindt zich het sterrenrestaurant Kaatje bij de Sluis. (Bron: Wikipedia)

'1108384' door blauwvinger '1108384' door blauwvinger

Oostenrijk

Oostenrijk

Ochtendmist

blauwvinger

Afgelopen jaar ben ik in Bichlbach, Tirol op vakantie geweest. Dit was een gedeelte van ons uitzicht vanaf het balkon. Elke ochtend hebben we daar kunnen ontbijten. Deze foto is genomen op zondagochtend. Bichlbach ligt ongeveer een half uurtje rijden vanaf de grens met Duitsland. Vanuit daar kun je meerdere activiteiten ontplooien die ook geschikt zijn voor kinderen.

'1108281' door blauwvinger '1108281' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Sint-Michael

blauwvinger

De schutspatroon en beschermengel van de Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle is de aartsengel Michaël, de bestrijder van de draak (Openbaring van Johannes 12:7). Een beeld van de engel staat op het dak van het voorportaal. De huidige kerk is in de periode 1406-1466 gebouwd op de plek waar eerst een kleinere romaanse kerk stond die uit omstreeks 1200 stamde. In de loop der tijd is de kerk verbouwd tot een driebeukige hallenkerk in de stijl van de Nederrijnse gotiek. Op 17 december 1682 stortte de hoge 15e-eeuwse toren in. Door diverse blikseminslagen in respectievelijk 1548, 1606 en 1669 was de toren zeer verzwakt. Zwolle verloor daarmee de destijds hoogste toren van het land. Deze was tussen de 115 en 120 meter hoog. Hiermee was deze hoger dan de Utrechtse Domtoren (112,5 meter). Op de plaats van de toren werd in 1686 een achtzijdige consistoriekamer gebouwd. Ook het orgel werd vernield en pas in 1721 werd een nieuw orgel geplaatst in de kerk.

'1108069' door blauwvinger '1108069' door blauwvinger

Sri Lanka

Sri Lanka

Arend

blauwvinger

In het Bundala National Park kwam ik deze arend tegen. (Ik ga er van uit dat dit een arend is, ik heb niet zoveel verstand van vogels:-) ) Bundala NP is een wetland-achtig park in het zuiden van Sri Lanka, met veel dieren zoals waterbuffels, verschillende soorten vogels en apen.

'1107962' door blauwvinger '1107962' door blauwvinger

Nederland

Nederland

Spiegeling in het...w

blauwvinger

Deze foto is gemaakt in het najaar van 2018 in het park Het Engelse Werk. Dit park is gemaakt op oude vestingwallen aan de rand van Zwolle. Die dag was het lekker weer, iemand is aan de andere kant van het water lekker in het zonnetje gaan zitten.