Feije

'437297' door Feije '437297' door Feije

CubaHavana

CubaHavana

One Day

Feije

Voor Cubaanse kinderen zijn er drie mogelijkheden om van te dromen: muzikant worden, honkballer of bokser. Al decennialang heersen de Cubaanse boksers op de Olympische Spelen. In Havana heeft iedere wijk z'n eigen boksschool om al die jongetjes - en een enkel meisje - te trainen.

'435405' door Feije '435405' door Feije

CubaHavana

CubaHavana

Havana 2014

Feije

Men zegt dat het nu heel snel zal gaan, de hervorming van Cuba, binnen een paar jaar zal het dubbele muntsysteem zijn verdwenen, en zal er voor iedereen vrij reizen zijn. Voorlopig is het nog steeds eenvoudig je terug te wanen in de jaren vijftig en zestig.

'435294' door Feije '435294' door Feije

MarokkoMarrakech

MarokkoMarrakech

De wolverver

Feije

Zeker, het gaat met natuurlijke kleurstoffen, maar of het werkelijk gezond is om een werkend leven lang tot je ellebogen in de verf te staan, ik betwijfel het. Maar de man voor mijn lens leek er in elk geval nog steeds plezier in te hebben.

'432156' door Feije '432156' door Feije

CubaHavana

CubaHavana

So Cuba

Feije

Een cliche-beeld, wat je zegt, maar toch: er rijden ECHT veel oldtimers door Havana, de zon schijnt er ECHT bovenmatig vaak, en de mensen lijken er - althans in vergelijking met andere ontwikkelingslanden - behoorlijk vrolijk door het leven te gaan.

'431713' door Feije '431713' door Feije

MongoliëCentraal Mongolië

MongoliëCentraal Mongolië

Herder, Mongolie

Feije

Mongolie is naar men zegt het leegste land op aarde, gerekend naar het aantal inwoners per vierkante kilometer. En inderdaad: wie hier rondrijdt kan zich urenlang alleen op de wereld wanen, met slechts nu en dan een kortstondige rendez-vous met een herder die z'n schapen, yaks of paarden naar graziger velden loodst.

'420604' door Feije '420604' door Feije

TurkijeCentraal Anatolië

TurkijeCentraal Anatolië

Next Generation

Feije

Terwijl de oudere vrouwen en meisjes vroom en traditioneel gekleed de moskee binnengaan voor het middaggebed, lijkt dit meisje een voorbode van een wellicht nieuwe tijd. Toch lijken er in Turkije, als altijd zou je kunnen zeggen, twee bewegingen gaande. Enerzijds lijken de mensen zich steeds meer op Europa te richten, met de waarden die daarbij horen, getuige ook de grootschalige demonstraties van afgelopen zomer. Maar anderzijds lijkt de premier, die democratisch is verkozen en dus een groot electoraat achter zich heeft, de weg (terug) naar islamisering te hebben ingezet. Bijvoorbeeld met de opheffing van het hoofddoek-verbod voor mensen in overheidsdienst. Bovenstaand is trouwens een beeld uit Konya, van oudsher de religieuze hoofdstad van Turkije, waar men steevast voor de meest islamitische partij kiest.

'417749' door Feije '417749' door Feije

IndonesiëKalimantan

IndonesiëKalimantan

Dayak-ceremonie,...Ka

Feije

Leden van de Dayak-stam, de inheemsen van Indonesisch Borneo, offeren een kip ter ere van hun goden. De Dayak hangen oorspronkelijk het Kaharingan-geloof aan, een vorm van animisme, maar hebben dat in de loop der tijd, na de komst van allerhande missionarissen, vermengd met het christelijk geloof. De Dayak hebben daarnaast een reputatie hoog te houden als koppensnellers. Ook dat heeft vooral een religieuze achtergrond, en niet zozeer een oorlogszuchtige. De geest van de persoon waarvan het hoofd 'genomen' is, zal de Dayak bijstaan in het Hiernamaals. Ook neemt de winnaar in feite de levenskracht van de ander over, bij het snellen van de kop.

'417743' door Feije '417743' door Feije

IndonesiëKalimantan

IndonesiëKalimantan

Dayak tijdens een...o

Feije

Leden van de Dayak-stam - bekend om hun traditie van koppensnellen - voeren een offerceremonie uit. Kaharingan heet de officiële godsdienst van de Dayak. Het grootste deel van hen is inmiddels christelijk, maar dat is nooit een reden om de rituelen van het oude geloof over boord te zetten. Net zoals wij ook nog steeds onze heidense gewoonten - het opzetten van een kerstboom bijvoorbeeld - moeiteloos combineren met christelijke gewoonten. De creativiteit en het opportunisme van de mens zijn grenzeloos.

'408714' door Feije '408714' door Feije

MongoliëCentraal Mongolië

MongoliëCentraal Mongolië

Offer, Mongolie

Feije

Mongoolse schapenherder bij een offerplaats. Nadat religie in Mongolie gedurende de communistische jaren, grofweg van 1930 tot 1990, verboden was, is het tegenwoordig weer terug in het straatbeeld. Naast het boedhisme, geldt dat ook voor het oorspronkelijke geloof van Mongolie: het (Siberisch) sjamanisme, waarbij de geestenwereld een belangrijke rol speelt. Overal langs de weg vind je sjamanistische offerplaatsen, als op de foto. Voorbijgangers lopen er drie rondjes omheen, en 'offeren' een paar steentjes. Automobilisten die geen tijd hebben om te stoppen, toeteren drie keer bij het passeren.

'408498' door Feije '408498' door Feije

MongoliëUlaanbatar

MongoliëUlaanbatar

Djenghis & Me

Feije

Mongoolse soldaten poseren bij het standbeeld van Djenghis Khan, in Ulaanbaatar, Mongolie. Terwijl de rest van de wereld de dertiende-eeuwse krijgsheer ziet als een van de wreedste veroveraars uit de wereldgeschiedenis, zijn de Mongolen zelf buitengewoon trots op hun roemruchte landgenoot.

'407039' door Feije '407039' door Feije

MongoliëUlaanbatar

MongoliëUlaanbatar

Make Fun, not War

Feije

Mongoolse soldaat op skates, op het Sukhbaatarplein in Ulaanbaatar. Ooit, in de dertiende en veertiende eeuw, waren de Mongoolse strijdkrachten onder leiding van Djenghis Khan en diens nazaten gevreesd over de hele wereld. De wreedheden die zij begingen waren legendarisch. In enkele tientallen jaren wist het leger van Khan het grootste rijk uit de wereldgeschiedenis te stichten. Strategisch en tactisch waren ze hun tijd ver vooruit, en ze beschikten over een uiterst effectief communicatiesysteem. In een week tijd wisten de boodschappers per paard informatie vanuit midden-Europa in het thuisland te brengen. Ook deden ze aan biologische oorlogsvoering avant-la-lettre: met builenpest besmette lichamen werden met een katapult over de muren van een belegerde stad geschoten.

'406913' door Feije '406913' door Feije

MongoliëCentraal Mongolië

MongoliëCentraal Mongolië

Mongoolse sjamaan...b

Feije

Het sjamanisme - de oorspronkelijke religie van Mongolie - is weer terug sinds het einde van de communistische periode, begin jaren '90. Gedurende het grootste deel van de twintigste eeuw was elke vorm van godsdienst verboden, ontelbare boedhistische kloosters werden vernield, monniken en boedhistische en sjamanistische priesters werden vervolgd en soms vermoord. Sinds de democratie z'n intrede heeft gedaan, zijn de Mongolen op zoek naar de oude identiteit. Het Sjamanisme, dat al eeuwen voor de intrede van het boedhisme de 'staatsreligie' van Mongolie was, is daar een onderdeel van. Jonge sjamanen, zoals op de foto, blazen de oude traditie nieuw leven in. De sjamaan offert paardemelk aan de aarde, alvorens in contact te treden met de wereld van de geesten.

'398196' door Feije '398196' door Feije

IndonesiëCelebes (Sulawesi)

IndonesiëCelebes (Sulawesi)

Schudden na gebruik

Feije

Tijdens een begrafenisceremonie van de Toraja, uit zuid-Sulawesi, is het gebruikelijk dat de dragers van de kist de overledene flink heen en weer schudden, om zich ervan te overtuigen dat hij of zij werkelijk niet meer leeft. Omdat de ceremonie meestal pas maanden of soms zelfs jaren na overlijden plaatsvindt, is het grootste verdriet al achter de rug, en is de plechtigheid een behoorlijk vrolijke gebeurtenis. De kist met het stoffelijk overschot is geplaatst in een houten omhulsel, dat de vorm heeft van de huizen waarin de Toraja van oudsher wonen. De daken van die huizen, zoals ook op de foto is te zien, lijken op de schepen waarmee de voorouders ooit naar het eiland zijn gekomen.

'398176' door Feije '398176' door Feije

IndonesiëCelebes (Sulawesi)

IndonesiëCelebes (Sulawesi)

Torajaland, Sulawesi

Feije

Vier meisjes, tijdens de begrafenisceremonie ter ere van hun overleden oma, in Tana Toradja, Sulawesi. Oma is ruim twee jaar geleden overleden, maar nu pas is er voldoende geld voor de begrafenis. Die is dan ook niet mis: zo worden er onder meer 24 waterbuffels geofferd, en talloze varkens en kippen. Bij de Toraja is dit een volstrekt normale gang van zaken: alles staat in het teken van de reis die iemand aan het eind van het leven maakt naar het Hiernamaals. Al die tijd heeft oma, gebalsemd en wel, in het familiehuis opgebaard gelegen.

'396316' door Feije '396316' door Feije

IndonesiëKalimantan

IndonesiëKalimantan

Kenyah-Dayak (2)

Feije

Zoals veel Dayak - de oorspronkelijke bewoners van Borneo - waren de Kenyah-Dayak tot kort geleden koppensnellers. Dat snellen van de koppen van leden van andere stammen had vooral een rituele betekenis: de schedel zou nieuwe energie toevoegen aan de nemer ervan, en in het Hiernamaals zou de geest van de overwonnene in dienst staan van die van de overwinnaar. Lichaamsversieringen zijn altijd uitbundig geweest bij de Dayak. De mannen dragen tatoeages, onder meer bestemd om elkaar in het Hiernamaals te kunnen identificeren. Zowel mannen als vrouwen kennen een 'long ears'-traditie, zoals de vrouw op de foto. Ooit was dat bedoeld om de edelen te onderscheiden van de slaven. Beide gewoonten verdwijnen in hoog tempo, alleen Dayak van boven de zestig zul je er nog mee zien. Tot verdriet van vele ouderen schamen de jongeren zich voor de oude gewoonten.

'396118' door Feije '396118' door Feije

IndonesiëKalimantan

IndonesiëKalimantan

Kenyah-Dayak

Feije

Zoals veel Dayak - de oorspronkelijke bewoners van Borneo - waren de Kenyah-Dayak tot kort geleden koppensnellers. Dat snellen van de koppen van leden van andere stammen had vooral een rituele betekenis: de schedel zou nieuwe energie toevoegen aan de nemer ervan, en in het Hiernamaals zou de geest van de overwonnene in dienst staan van die van de overwinnaar. Zo nu en dan steekt de oude gewoonte de kop weer op. Toen er een jaar of tien geleden onrust ontstond tussen de Dayak en de (geïmporteerde) Madoerezen, werden er in korte tijd honderden Madoerezen onthoofd. Toch kan in dat verband niet worden gesproken van 'koppensnellen' in traditionele zin, juist vanwege het ontbreken van een rituele betekenis.

'394683' door Feije '394683' door Feije

IndonesiëCelebes (Sulawesi)

IndonesiëCelebes (Sulawesi)

Bissu

Feije

De Buginezen van zuid-Sulawesi onderscheiden vijf geslachten, in plaats van twee. Naast man en vrouw zijn dat de Calabai (een man die zich als vrouw gedraagt), de Calalai (een vrouw die zich als man gedraagt) en de Bissu (een transseksueel). De Bissu heeft van oudsher een bijzondere plaats in de gemeenschap. Hij/zij wordt geacht in staat te zijn om te communiceren met de geesten uit de Bovenwereld, en zijn/haar advies wordt dan ook ingewonnen voor allerlei zaken van spirituele aard. In stamverbanden over de hele wereld worden mensen die van de norm afwijken - homoseksuelen, transseksuelen - verbannen uit de gemeenschap, of zelfs vermoord. De Buginezen hebben een hoogst elegante oplossing gevonden voor het 'probleem' van de andersgeaarden: aan hen worden bovennatuurlijke kwaliteiten toegedicht, waardoor ze een gewaardeerd lid van de stam kunnen blijven.

'394609' door Feije '394609' door Feije

IndonesiëCelebes (Sulawesi)

IndonesiëCelebes (Sulawesi)

De avond valt in het

Feije

Op en rond het Tempe-meer, in zuid-Sulawesi, wonen de Bugis, een volk dat bekend staat als zeer ervaren zeevaarders. Hun hele leven draait om water: ze wonen er op, leven er van, en de Buginezen staan bovendien bekend als uitstekende botenbouwers. In vroeger dagen waren ze beruchte piraten, die op strooptocht gingen tot voor de Australische kust.

'394586' door Feije '394586' door Feije

IndonesiëCelebes (Sulawesi)

IndonesiëCelebes (Sulawesi)

In het land van de...

Feije

De Buginezen, van oudsher beruchte piraten en geduchte concurrenten van de Hollanders op de specerijenhandel, wonen op Sulawesi nog steeds in hun waterhuizen. Het is geen straf om daar een zonsondergang mee te maken.

'392017' door Feije '392017' door Feije

ArgentiniëPatagonie

ArgentiniëPatagonie

Patagonie

Feije

Perito Morenogletsjer, Patagonie. Nooit had ik het gevoel verder van huis te zijn dan tijdens mijn verblijf in zuid-Patagonie. Een haast ongelooflijke leegte en stilte, afgezien van de altijd aanwezige wind.

'389835' door Feije '389835' door Feije

ArgentiniëAndes

ArgentiniëAndes

Indiaanse, in de Ande

Feije

Op 4200 meter hoog in de Andes begon ik toch wat kortademig te worden. Zo niet deze vrouw, die op deze hoogte is opgegroeid. Naar het schijnt helpen de coca-bladeren - die ze vrijwel permanent kauwt - ook tegen de verschijnselen van hoogteziekte.

'384060' door Feije '384060' door Feije

ZimbabweHarare

ZimbabweHarare

Meisje, Zimbabwe

Feije

Ooit was Robert Mugabe een vriend en mede-strijder van Nelson Mandela, maar zoals dat vaak gaat, werd hij gecorrumpeerd door de macht. Hij bracht z'n land naar de rand van de afgrond. Onder meer door de enorme inflatie was er een paar jaar geleden geen schoolmeester of verpleegster die nog naar het werk ging: het salaris was de volgende dag al niets meer waard. Een hele generatie kinderen was daar het slachtoffer van.

'383379' door Feije '383379' door Feije

IndiaMumbai (Bombay)

IndiaMumbai (Bombay)

Ex-prostituees, Mumba

Feije

Gisteren het slechte nieuws (http://www.columbusmagazine.nl/azie_en_midden-oosten/india/mumbai_bombay/reisreporter/fotos/383298.html), vandaag een hoopvoller beeld: Twee jonge meisjes die zijn gered uit een bordeel, worden gedurende een paar maanden opgevangen in een safe-house, zodat ze zich enigszins kunnen voorbereiden op een terugkeer in de maatschappij.

'383298' door Feije '383298' door Feije

IndiaMumbai (Bombay)

IndiaMumbai (Bombay)

Baby in een bordeel,.

Feije

Onder de kast - want dat is het - waarin haar moeder wordt gedwongen tot prostitutie, ligt een slapende baby. De vader is een onbekende klant van de moeder. Let ook op het slot aan de buitenkant van de kast: de ongelooflijk jonge meisjes, vaak niet ouder dan 14 of 15 jaar, worden opgesloten met hun klanten. India is een prachtig land, maar de wereld leert recentelijk meer en meer de diepzwarte schaduwkanten kennen. Verkrachtingen en gedwongen prostitutie komen op enorme schaal voor. Ik was hier voor een reportage over gedwongen prostitutie. Toen we dit bordeel betraden, vluchtten de klanten en meiden weg. Deze baby was het enige levende wezen dat we aantroffen.

Community updates

WINNAAR GRIEKSE GEHEIMEN
23-10-2020 De afgelopen maanden vroegen we Columbus-fans om hun Griekse reisgeheimen met ons te delen. Dat hebben we geweten! Wat een geweldige tips hebben jullie ingestuurd! De stemronde is afgelopen en de winnaar is bekend! Nieuwsgierig wie de winnaar is geworden? Laat hier je felicitaties achter >

ONZE NIEUWSTE EDITIE #94
23-10-2020 Vandaag valt Columbus-editie 94 op de mat bij abonnees, met een nieuwe rubriek over de Columbus Community. Met aandacht voor bijzondere Communityleden, hun reiservaringen en beste fotografietips. Vanaf nu in elke Columbus-editie!

REIZIGER VAN DE WEEK
16-10-2020 Ben jij de volgende Reiziger van de Week? Elke week zet de Columbus-redactie een reiziger in het zonnetje: iemand die een reisdroom heeft waargemaakt. Deze Reiziger van de Week  ontvangt een Osprey-tas cadeau en een ereplekje op deze webpagina en in ons blad. Je mag jezelf of iemand anders nomineren. Verras ons!

9-10-2020 De reeds geplaaste blogs zijn hier nog terug te lezen. Deze zullen binnenkort nog wel per land zichtbaar blijven. Houd deze rechterkolom de komende tijd in de gaten, om op de hoogte te blijven van onze nieuwtjes ...

week 42 | Community toppers

Migratie wapitiherten Foto: Dreamer666

1. Topreview: Diepholzer Moor, Duitsland door Agrotewal
2. Topfoto & tip: Migratie wapitiherten door Dreamer666
3. Topblog: n.v.t.
4. Communitylid van de week: Wisseschout
5. Nieuwkomer: Fulltimetravels.nl

Doe mee aan onze fotowedstrijden

Op dit moment is er geen fotowedstrijd.

Onze Community-experts

Ben je een reis aan het plannen en heb je inspiratie of handige tips & tricks nodig? Vraag het aan onze Community-experts!

Paul de Roos aka Bowral
Fransje Grisnich aka Sidonius
Corrie de Winter aka Corriedewinter
Sylvia Overkamp aka Silly
Elaine Springford aka Everlasting
Mieke de Haas aka MiekeDeHaas
Hans Moerkens aka JMoerkens
Wies Kerkhof aka WKerkhof
Marc van Kessel aka Marcvankessel
Thijs van den Burg aka ThijsVdenBurg
Erik Joosten aka Deerik