Oslo

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

De vinger van de koning

Oslo,
Noorwegen


De periode van de Vikingen was ook de tijd dat de Scandinavische koninkrijken tot stand kwamen en de eerste steden ontstonden. Oslo zelf kwam op rond het jaar 1000. Na een verwoesting door een grote brand in de 17e eeuw, werd het iets verderop weer opgebouwd onder leiding van de Deense koning Christiaan IV. Toen kreeg het aanvankelijk de naam Christiana. Het monument “De handschoen van Christiaan IV” herinnert hier nog aan. De vinger van het beeld lijkt de plek aan te wijzen waar de stad moest worden herbouwd.