Zuid-Holland

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

De waard is neutraal op 1 april

Zuid-Holland,
Nederland


Wat zijn we blij dat we op 9 oktober 2021 weer konden repeteren voor het spel: 'Om de sleutel van de stad' dat ieder jaar op 1 april wordt gespeeld. In 2020 en 2021 ging het spel vanwege corona niet door.
Volgend jaar is het 450 jaar geleden dat Brielle bevrijd werd. We hopen dat groots te kunnen vieren, met misschien wel koninklijk bezoek. De repetitie was een groot succes, o.a dankzij het spel van de waard van de herberg, die iedereen bedient, Spanjaard of Geus.

Hier nog even het spelverloop:
Het is 1 april 1572, de opstand is in volle gang. Alva, de Spaanse landvoogd in de Nederlanden, legt maatregel na maatregel op aan het volk. De tiende penning is er een van. Deze houdt in dat op alle roerende goederen 10 % belasting wordt geheven.
De Watergeuzen zijn mannen uit alle lagen van de bevolking, die niet voor de Spanjaarden willen werken. Ze hebben zich verenigd op zee en voorzien in hun levensonderhoud door piraterij.
Op weg naar Emden gaan ze vanwege slecht weer in de Maasmond voor anker. De veerman Coppelstock gaat na een gesprek met opperbevelhebber Lumey met de zegelring van Blois van Treslong, Briellenaar en vice-admiraal, naar de Vroedschap en verzoekt hen de poorten te openen. Lumey zal Den Briel voor de Prins van Oranje bewaren.
Het bestuur wacht echter te lang met de beslissing om de poorten te openen. Lumey ontscheept zijn bemanning en neemt de scheepsmast mee.
De Geuzen rammeien de Noordpoort, Alles wat Spanjaard is, inclusief de corrupte burgemeester wordt gevangen genomen en berecht.
Met deze verovering is den Briel de “Eersteling der Vrijheid’. De waard heeft het druk, de geuzen vieren de overwinning met heel veel gerstenat.