Overijssel

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Boswachterij Staphorst

Overijssel,
Nederland


Vanmiddag heb ik een stukje door de Boswachterij Staphorst gewandeld.

Boswachterij Staphorst van Staatsbosbeheer is een 940 hectare groot bos- en natuurgebied in het oostelijk deel van de gemeente Staphorst, provincie Overijssel. Het ligt in een verder agrarische omgeving. De boswachterij wordt doorkruist door zandweggetjes en enkele autowegen.
Het staatsbos is tussen 1930 en 1940 aangelegd op arme gronden door werklozen uit het westen van Nederland. Ze werden verplicht daar te werken in het kader van werkverschaffing vanwege de crisistijd die toen voor grote werkloosheid zorgde. Het uiteindelijk doel van de bosaanleg was houtproductie. Er groeien niet alleen fijnsparren, Japanse lariksen, douglassparren, Corsicaanse- en Oostenrijkse dennen, maar ook eiken beuken en berken. Een klein deel van het gebied bestaat uit heide en vennen en plassen die zijn ontstaan door vervening.

Het bos wordt in de eenentwintigste eeuw door houtoogst en herplant met loofbomen gevarieerder en natuurlijker. In het gebied komen veel wilde dieren voor, zoals reeën, dassen, eekhoorns, ransuilen en adders.

(Bron: Wikipedia)