Noord Holland

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Noord Holland image

objectief educatief

Noord Holland
Nederland
Pzwaan

objectief educatief

Dat is een vraag waar veel fotografen zich mee bezig houden. Wanneer publi- ceer je een foto. Als de foto
geslaagd is, dus perfect in compositie, belichting etc. of als de foto een emotie los maakt bij de kijker.
Vooral dit laatste is bij ons de reden waarom wij fotograferen en tevens dit blad maken.
Het is heel moeilijk te voorspellen wat de kijker cq. lezer interessant vindt en dus voor ons als makers blijft dit een ongrijpbare materie. Maar we weten wel waarom wij langer naar een foto blijven kijken en hopelijk krijgen onze lezers hiermee een blik in onze fotografische wereld.
Om de foto kracht bij te zetten is het een kunst om tekst bij te voegen zodat de lezer een beetje meegaat in onze ge- dachtenwereld. We proberen om onze emoties te vertalen in tekst en beeld en we hebben gemerkt dat dat onze beide sterke kanten naar voren haalt.
Een perfect symbiose dus.
Het is een hele klus om uit onze gigan- tische fotoarchief een pakkende foto te halen en daar omheen een verhaal te vertellen. Gelukkig is het Internet een geduldige partner.
Hoe objectief kun je zijn als je weet dat de tijger met uitsterven bedreigd wordt. Tijdens onze reis naar India werd dit verduidelijkt.
Bij het zien van twee jonge tijgers die heerlijk in het zonnetje lagen te spe- len, sprongen de tranen in onze ogen, wetende dat hun onschuldigheid niet langer een bestaansrecht heeft. Vele
moeders worden door stropers neer- geschoten en laten hun kroost alleen achter. Wetende dat zij na een aantal dagen van de honger sterven. Dit moet stoppen. Met bibberende handen leg je het serene tafereeltje vast en je hoopt dat zij de dans ontspringen en als vol- wassenen kunnen opgroeien.
Verderop in dit blad beschrijven we een aantal presentaties en workshops die wij afgelopen maanden bezocht hebben. Ook hier zijn wij benieuwd hoe de professionele fotograaf zijn product tentoonspreidt.
En wat wij als hobby fotograaf hier van kunnen leren.
Wat is in de fotografie nu eigenlijk een objectief?
Objectieven hebben de meeste in- vloed op het eindresultaat van je foto: scherpte, contrast, sluitertijd, etc. Ze zijn meestal belangrijker (op de fotograaf na) voor het eindresultaat dan de camera zelf.
Objectieven komen voor in twee varianten, met een vaste brandpuntaf- stand en als zoomlens. We drukken de brandpuntafstand uit in mm. Een vast brandpunt betekent dat je inzoomt door te lopen, met een zoomlens kun je in- en uitzoomen tussen de minimum en maximum waarde die de lens onder- steunt.
Een mens kijkt normaal gesproken over een hoek va 45 graden naar de wereld. Een standaard objectief ‘kijkt’ ook in deze hoek. Hoeveel mm de brandpunt afstand moet zijn wordt bepaald door het vlak waarop het licht valt. Heeft een objectief een veel kleinere waarde dan 50mm (omgerekend van de standaard
35mm), dan is het een groothoeklens. Deze hebben een grote beeldhoek waardoor je meer van de omgeving ziet dan met je ogen. Ideaal om landschap- pen of hoge/grote gebouwen mee te fotograferen. Hoe groter de hoek, hoe meer kans je loopt dat gebouwen ‘krom gaan staan’.
Is de waarde veel groter dan 50mm, dan hebben we het over een telelens. Deze heeft een kleine beeldhoek waar- door het onderwerp vergroot in beeld komt en dus dichterbij lijkt. Ook lijkt de afstand tussen de achtergrond en het onderwerp kleiner dan bij een grotere beeldhoek, deze heeft dan ook minder kans om af te leiden. Door vervolgens met het diafragma te spelen kun je het onderwerp uit de achtergrond ‘liften’ en daarmee de extra aandacht geven die het verdient.
Als laatste de macro lens, deze maakt het mogelijk onderwerpen met een factor 1:1 te fotograferen, waardoor je bijvoorbeeld heel dicht bovenop een insect kunt kruipen en mooie grote detailopnamen van het dier of een plant kunt maken.
Belangrijk te weten is de lichtsterkte
die op de lens staat. Bijvoorbeeld de 28-135mm lens kent de toevoeging f3.5-5.6. Dit betekent dat bij 28mm de maximale opening van het diafragma 3.5 is, bij 135mm is dit nog maar 5.6. Er zijn ook zoomlenzen met een vaste waarde over het hele bereik. De 70-200 lens heeft een maximale opening van f/2.8 op zowel 70mm als op 200mm. Het voordeel daarvan is dat je bij inzoomen niets aan licht inlevert. Dus beeldkwaliteit en dat is objectief, of je het mooi vindt is subjectief.

Foto's

1dc3a.jpg
1dc3a.jpg
Pzwaan