Terracotta Leger

Reisgids

Beste reistijd

Foto's

Praktisch

Bronzen strijdwagen

Terracotta Leger,
China


Het 2000 jaar oude Terracotta leger is ongetwijfeld het hoogtepunt van een bezoek aan Xi'an.
Het grafcomplex van de keizer Qin Shihuang bestaat uit 3 blootgelegde kuilen, die in verbinding staan met elkaar en die zo een imposante militaire formatie vormen van het militaire voetvolk, boogschutters, strijdwagens, cavaleristen en zelfs een hoofdkwartier.
Dit grafcomplex is een reusachtig gedenkteken voor een man die de geschiedenis is ingegaan als een even briljant als bruut heerser en veel gedeelten van zijn graf zijn nog niet blootgelegd omdat de huidige archeologische technologie niet toereikend is om de onschatbare artefacten die zich in het graf bevinden te conserveren.
De bouw aan het mausoleum begon toen hij pas 14 jaar oud was en ging 36 jaar lang door.
Om te voorkomen dat ze de geheimen van de talrijke schatten zouden onthullen, gingen de levende soldaten, concubines en bedienden plus de ambachtslieden die aan het graf werkten, mee het graf in.
Zo werden in 1980 twee bronzen strijdwagens uit de grond gehaald. Ze staan tentoongesteld in een gebouw naast de vindplaatsen van het leger.