De reisbranche roept de klimaatnoodtoestand uit: ‘We hebben nog maar één decennium om het tij te keren' image
Unsplash .

De reisbranche roept de klimaatnoodtoestand uit: ‘We hebben nog maar één decennium om het tij te keren'

Onder aanvoering van initiatiefnemers Jeremy Smith en Alex Narracott riepen al tientallen spelers uit de reisbranche de klimaatnoodtoestand uit. Dit deden ze door samen te werken en publiekelijk te verklaren aan bepaalde klimaatdoelen te zullen werken. Reisorganisatie Better Places doet al mee.

jeremy smithJeremy Smith, initiatiefnemer van Tourism Declares A Climate Emergency,  roept de klimaatnoodtoestand uit. 

Hoe staan we ervoor?

‘We hebben nog maar één decennium om het tij te keren. Zo luidt het advies van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een VN-orgaan dat regelmatig klimaatrapporten publiceert. We baseren ons op het rapport uit 2018. Daarin staat dat we onze CO2-uitstoot vóór 2030 met 55% moeten terugdringen ten opzichte van het niveau in 2017. Alleen zo blijven we binnen de ‘veilige marge’ van anderhalve graad temperatuurstijging. Kortom, nú is de tijd om te handelen. Een boom planten en dertig jaar passief toekijken hoe die boom CO2 absorbeert is geen optie meer. We bevinden ons met z’n allen in een van de ergste crises die we ooit, als mensheid, hebben meegemaakt.’

Aan wie is jullie noodoproep gericht?

‘De meeste campagnes zijn in het leven geroepen om het reisgedrag van de consument te beïnvloeden. Wij proberen de reisindustrie (organisaties, ondernemers, influencers, bloggers, schrijvers, consultants, etc.) juist aan te moedigen om verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld door milieuverantwoorde reiservaringen aan te bieden die de lokale gemeenschap ten goede komen. De doorsnee consument werkt 48 weken per jaar. Het is te veel gevraagd om hem dan óók nog te vragen om een expert te worden op het gebied van duurzaamheid. Die taak ligt bij de reisbranche.’

Wat houdt de verklaring precies in?

‘Als je de verklaring ondertekent leg je jezelf vijf verplichtingen op. Eén: je ontwikkelt binnen twaalf maanden een klimaatplan van aanpak. Twee: je maakt je intentie en vorderingen publiek. Drie: je draagt actief bij aan de afname van de totale CO2-uitstoot met 55%. Vier: je werkt samen en steunt andere professionals die zich willen inzetten voor het klimaat. Vijf: je pleit voor verandering en gaat de dialoog aan met familie, vrienden en zakenpartners. Het klimaatplan is persoonlijk en daarom voor iedereen anders. Mijn eigen klimaatdoel is te lezen op mijn website.’

Wie houdt bij of ondertekenaars de daad bij het woord voegen?

‘De vijf verplichtingen die je aangaat zijn allesbehalve vaag. Er staat duidelijk dat jij, als individu of organisatie, binnen twaalf maanden een klimaatplan moet hebben gepubliceerd, waarin staat vermeld hoe jij op meetbare wijze een significante afname in je CO2-uitstoot gaat bewerkstelligen. En belangrijker nog: dat jij open bent over de jaarlijkse voortgang. Binnen de reissector is dit een primeur. Als jij als ondertekenaar een jaar later nog steeds geen klimaatplan hebt gepubliceerd, krijg je van ons een mail. En als je daarna nog steeds niets publiceert, staat jouw naam niet langer op de verklaring. Zo simpel is het. Het niet nakomen van beloftes kan ook slecht zijn voor je imago. Als een potentiële klant ziet dat een reisaanbieder eerst een klimaatnoodtoestand uitroept, en er vervolgens niets mee doet, kan dat de mening van die klant schaden.’

Dit belooft reisorganisatie Better Places: 

Vrijwillige CO2-heffing

Better Places legt zichzelf een vrijwillige CO2-heffing op van € 10 per reiziger. Elk jaar gaat dit bedrag met € 2,50 omhoog. Dat geld investeren ze via Lendahand in duurzame energieprojecten in Afrika.

Reizen binnen Europa

Better Places breidt haar reisaanbod binnen Europa verder uit en bieden de mogelijkheid om die bestemmingen per trein te bereiken. Zij adviseren hun klanten om voor afstanden tot 750 kilometer altijd de trein of bus te nemen.

Extra vrije dag voor treinreizen

De werknemers van Better Places krijgen max. twee extra betaalde vrije dagen per jaar wanneer ze ervoor kiezen om met de trein in plaats van het vliegtuig op vakantie te gaan. 

Wil je weten welke organisaties nog meer meedoen? Kijk dan op tourismdeclares.com. Kijk voor Jeremy’s plan op jmcsmith.com/blog