Kappen nu! Stop het omhakken van bomen image Kappen nu! Stop het omhakken van bomen image Kappen nu! Stop het omhakken van bomen image

Kappen nu! Stop het omhakken van bomen

Staatsbosbeheer en andere natuurbeheerders kunnen in de ogen van veel mensen niks goed doen. Men is boos op de natuurbeschermers omdat zij schijnbaar onomkeerbare schade toebrengen aan onze natuur en bossen. Hierdoor ontbost Nederland sneller dan het Amazonegebied. Maar zijn de natuurbeheerders wel echt zo dramatisch bezig? 


Nederland ontbost sneller dan het Amazone gebied (Foto: Casey Horner, Unsplash)

Bomen- Natuur- en belangenorganisaties hebben de schade aan de natuur en bossen geconstateerd. Zij wijten het aan het tekortschietende overheidsbeleid. Staatsbosbeheer wordt bijvoorbeeld alleen door zichzelf gecontroleerd en dat is een vreemde gang van zaken. De overheid moet zich meer met onze natuur bemoeien. 

Bomen moeten het  veld ruimen

In het verleden is er een hele tijd niks aan de Nederlandse bossen gedaan, momenteel wordt er weer onderhoudt gepleegd aan de bossen en dat betekent dat er ook gekapt moet worden. Ironisch genoeg moeten de bomen plaats maken voor een stukje nieuwe natuur, iets wat veel mensen tegen de borst stuit. Want voor de komst van deze nieuwe natuur - en andere dieren- en plantensoorten - moeten bomen gekapt worden, waarmee talloze levende organismes uitgeroeid worden. Maar het kappen van de bomen bevordert ook het herstel van de biodiversiteit. 

Andere geluiden

Er gaan ook geluiden op dat de naam van Staatsbosbeheer ten onrechte in een negatieve context wordt genoemd. Het zijn namelijk overheden die bepalen wat er door natuurorganisaties wordt uitgevoerd. De Europese opgave verplicht om teruggang van biodiversiteit te stoppen en te zorgen dat de habitat van zeldzame soorten zodanig verbeterd wordt dat populaties zich kunnen ontwikkelen. Daarmee dient er rekening gehouden te worden met het klimaat. Natuurbeheer moet hierin zorgvuldig afgewogen keuzes maken.
En daarmee heeft natuurbeheer in de Nederlandse natuur twee grote uitdagingen: het versterken van de biodiversiteit (zorgen dat planten- en diersoorten niet nog verder achteruitgaan en kunnen ontwikkelen) en het klimaat (zo veel mogelijk CO 2 vastleggen, onder andere in bossen). Op heel veel plekken gaan die twee goed samen. Op andere plekken botsen ze. Want alleen maar bos is niet overal de beste oplossing. Natuurherstel ten behoeve van biodiversiteit is nodig maar wel in balans met het klimaat. 

Kom in actie

De Bomen- Natuur- en belangenorganisaties luiden de noodklok en verzoeken de tweede kamer NU in te grijpen, zodat onomkeerbare schade nog voorkomen kan worden. Ze willen de kamer een petitie aanbieden. Hierin verzoeken ze een stop op de ontbossing en subsidie op houtige biomassa. Bovendien moet er een ecologisch lange termijn beleid komen. 

Wil jij ook de schade aan onze natuur en bossen stoppen? Teken hier de petitie. 
 

Laat een reactie achter

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.