Zeeland

Hooge Platen

Schenkies was hier op 2010-07-31 Gepost op: 2010-05-28 0 reacties.
De Hooge Platen, een zandplaat in de Westerschelde, is een unieke plaats voor bijzondere vogelsoorten om er te broeden. Zoals de dwergsterns, grote sterns, visdiefjes, kokmeeuwen en strandplevieren. In het westelijk deel van de Westerschelde liggen de Hooge Platen, een met laagwater aaneengesloten en uitgestrekt gebied van 1800 ha slik- en zandplaten. Met vloed loopt het gebied grotendeels onder. Alleen de Bol, ca 60 hectare, in het westelijk deel van het gebied, blijft bij gemiddeld hoogwater droog. De Bol is in de zomermaanden het broedgebied voor verschillende soorten kustbroedvogels. De ten oosten van De Bol gelegen kilometerslange slikplaten zijn als voedselgebied voor vogels van groot belang. In de slikbodem leven grote aantallen wormen, schelpdieren en kreeftachtige, waar tienduizenden steltlopers voor hun voedsel van afhankelijk zijn. Steltlopers, meeuwen en eenden bezoeken het gebied om er voedsel te zoeken, om met hoogwater er te rusten of om er te ruien. Het gebied is alleen per boot te bereiken. In het broedseizoen zijn de vogelkolonies en de omgeving ervan afgesloten. Medewerkers van Stichting Het Zeeuwse Landschap handhaven door middel van toezicht en voorlichting de rust in de broedperiode. Vanaf de zeedijk ter hoogte van Nummer Een, waar ook een observatiehut is geplaatst, is het gebied prima te overzien; de sterns zijn in april en mei met een noordelijke wind vanaf de wal te horen en de rustende zeehonden zijn tijdens laagwater bijna dagelijks waar te nemen. Vanaf half april is het broedseizoen op de Hooge Platen hier te volgen! Fred Schenk, werkzaam bij Het ZeeuwseLandschap, volgt de ontwikkelingen van dichtbij en zijn bevindingen en belevenissen zijn hier te volgen. [url="http://www.hetzeeuwselandschap.nl/hoogeplaten.blog.php?id=69" target="_blank"]
0
0

Foto's bij dit blog

De Bol
Alle blogs van Schenkies
 

Laat een reactie achter

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.

log in met je Reisreporter account of met Facebook als je zelf een reactie wilt achterlaten.